biokaasu energia ilmastotyö

Vieremällä luodaan biokaasun tuotannon ja käytön keskittymää

Vieremän kunta vastaa biokaasukulttuurin luomisesta Vieremälle. Kunta on sitoutunut vaihtamaan omassa käytössä olevan kaluston kaasukäyttöiseksi ja huomioimaan uuden käyttövoiman tuomat mahdollisuudet myös ostopalveluiden hankintasopimuksissa. Nyt Vieremälle on rakenteilla biokaasuterminaali ja hybridienergiapuisto.

Toiminta toteuttaa seuraavia ilmastotiekartan toimenpiteitä:

Biokaasuterminaalin toteuttaminen Vieremälle etenee

Vieremän Lämpö ja Vesi Oy rakentaa Vieremän kumppanuuskylään julkisen biometaanin (CBG) tankkausaseman, nesteytetyn biometaanin (LBG) varaston ja siihen liittyvän höyrystyslaitteiston sekä biometaanin (CBG) siirtokonttivaraston. Tankkausaseman lisäksi biokaasua voidaan johtaa teollisuuteen ja kaukolämmöntuotannon varalämpölaitokseen. Biokaasuterminaalin käyttö aloitetaan marraskuussa 2023 nesteytetyllä biokaasulla.

Paineistetun biokaasun siirtokontti kuorma-auton kyydissä. Kontin kyljessä lukee: Paikallisilla maatiloilla tuotettua biokaasua.
Paineistetun biokaasun siirtokontti. Kuva: Mikko Kajanus

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutetaan biokaasuterminaalin yhteyteen keskitetty jalostuslaitos, jossa paikallisten biokaasuntuottajien tuottama raakakaasu jalostetaan liikennekäyttöön soveltuvaksi biokaasuksi. Jalostimelle raakakaasu siirretään raakakaasulinjassa, jonka varrella biokaasun tuottajat sijaitsevat. Tavoitteena on skaalata paikallinen biokaasuntuotanto sellaiseksi, että biokaasun nesteyttäminen on mahdollista (vaihe 3).

Biokaasulla korvataan bensiiniä, dieseliä, raskasta polttoöljyä sekä fossiilista nestekaasua, joten hankkeen ilmastovaikutus on merkittävä. Vastaavaa kokonaisuutta ei Suomessa vielä ole, kertoo Vieremän tekninen johtaja Mikko Kajanus.

aurinkosähköjärjestelmä ja biokaasuvaralämpölaitos
Aurinkosähköjärjestelmä ja biokaasuvaralämpölaitos. Kuva: Mikko Kajanus

Hybridienergiapuistoon aurinko- ja tuulienergiaa

Vieremän kunta toteuttaa kumppanuuskylään hybridienergiapuiston, joka koostuu aurinkosähköjärjestelmästä ja vertikaalisista pientuulivoimaloista. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu ensimmäinen osa aurinkosähköjärjestelmästä. Toinen vaihe käynnistyy keväällä 2024, jossa toteutetaan vertikaaliset pientuulivoimalat sekä toinen osa aurinkosähköjärjestelmää. Hankkeella on uutuusarvoa erityisesti vertikaalisten tuulivoimaloiden osalta. Vertikaalisessa tuulivoimalassa on pystysuuntaiset lavat ja akseli.

Vieremän kumppanuuskylään on aikaisemmin jo toteutettu kierrätyspuuterminaali, johon kerätään kumppanuuskylässä syntyvät puupakkaukset, kuten kuormalavat ja lavakaulukset. Terminaaliin saapuvat kuormat lajitellaan ja ehjät ja korjauskelpoiset tuotteet otetaan erilleen korjausta ja kierrätystä varten. Rikkinäiset kuormalavat ja lavakaulukset murskataan ja ajetaan pyöräkuormaajalla lämpölaitoksen siiloon.

Kierrätyspuuterminaaliin ajetaan vuodessa yli tuhat kuormaa kierrätyspuuta, ja se kattaa noin 15 % Vieremän kaukolämmöntuotannon tarvitsemasta polttoaineesta. Kierrätyspuu korvaa neitseellistä metsähaketta.

Vieremän Lämpö ja Vesi Oy on parantanut energiatehokkuutta ja vähentänyt päästöjä myös investoimalla metsähakkeella ja kierrätyspuulla toimivan lämpölaitoksen yhteyteen savukaasupesurin ja lämpöpumpun. Hankeen toteuttaminen on vähentänyt käytettävän metsähakkeen määrän merkittävästi. Lisäksi savukaasupesuri on parantanut KPA-kattilasta tulevien savukaasujen puhdistustehoa sekä vähentänyt lämpöpiikeissä käytettävän kevyen ja raskaan polttoöljyn määrää.

Savukaasupesuritorni. Kuva: Mikko Kajanus

Tutustu kierrätyspuuterminaaliin Pohjoissavolaisia ilmastotekoja -videolla

Lisätietoja

Mikko Kajanus
toimitusjohtaja, Vieremän Lämpö ja Vesi Oy
tekninen johtaja, Vieremän kunta
puh. 0400 370 112
mikko.kajanus@vierema.fi


Jaa julkaisu