kestävä matkailu matkailu Tahko

Vaikuta Pohjois-Savon kestävään matkailuun

Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hanke järjesti 20.10.2020 matkailun parissa toimiville ilmastotyöpajan. Työpajassa ideoitiin tavoitteita ja toimenpiteitä Pohjois-Savon ilmastotiekarttaan, kestävän matkailun näkökulmasta.

Työpajaan osallistuneet korostivat, että kestävän matkailun toteuttaminen vaatii yhteistyön lisäämistä paikallisesti. Matkailuyrittäjät tarvitsevat tukea muun muassa lähialueiden palvelujen tuottajilta ja infraverkostojen ylläpitäjiltä. Myös matkailijoilta halutaan kuulla, mitä kestävältä matkailulta toivotaan. Työpajan aineistot ovat kommentoitavana 18.12.2020 saakka Vaikuta-sivuilla.

Kysely Tahko-Nilsiä alueella liikkumisesta

Sustainable Tahko -hankkeessa yhtenä tavoitteena on kartoittaa uusia mahdollisuuksia vähähiilisemmän liikenteen kehittämiseksi Tahko-Nilsiä alueella. Hankeessa on avattu kysely, mikä on jatkoa Nilsiän ja muiden lähialueen pitäjäraatien aloittamaan kyselyyn, liittyen Tahko-Nilsiä alueen saavutettavuuteen. Meneillään olevassa Skibus-kyselyssä kartoitetaan mm. Tahko-Nilsiä alueella liikkumista ja kiinnostusta vaihtoehtoisiin liikkumispalveluihin, kuten yhteiskäyttöautoihin.

Kysely on avoin kaikille Tahko-Nilsiä -alueella liikkuville. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastaaminen kestää noin viisi minuuttia. Vastaajilla on mahdollisuus osallistua 25 € arvoisen etuuden arvontaan Tahkon ravintoloihin. Kysely on avoinna marraskuun 2020 loppuun.

Tahkon yrittäjät toimivat jo kestävän matkailun edistämiseksi

Sustainable Tahko- hanke sai huhtikuussa 2020 Pohjois-Savon liitolta hyväksynnän aloittaa Tahkon alueella, matkailun parissa toimivien yritysten avustamisen, vastuullisen matkailun kehittämisessä entistä vastuullisemmaksi. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Syksyllä useat Tahkon matkailualan yritykset ovat aloittaneet yhteisin voimin kestävän matkailun alueelliset toimet. Yksi tärkeä osa tätä vastuullisen matkailun kehittämistyötä on kartoittaa energian-, ja vedenkäytön nykytila. Lisäksi selvitetään, missä asioissa Tahkolla toimivat yrittäjät haluavat tukea vastuulliseen matkailuun liittyen.  

Lisätietoa

Sustainable Tahko -hanke (Epressi.com)

Jani Paukkonen
TKI–asiantuntija
+358 44 785 6024
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Savonia- ammattikorkeakoulu
Liiketalous, matkailu ja ravitsemisala


Jaa julkaisu