matkailu vastuullisuus

Sustainable Tahko – hanke

Toteutusaika ja toteuttajat

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2020 – 31.12.2021. Hanketta luotsaa Savonia-ammattikorkeakoulu, joka osallistaa omia opiskelijoitaan Tahkon alueen yritysten hyväksi järjestettävissä selvitystöissä.

Budjetti ja rahoitus

Hankkeen budjetti on 213 254 €. 70 % hankkeen rahoituksesta tulee Pohjois-Savon liiton kautta EAKR- ja valtion rahoituksena, Kuopion kaupungin osuus on 13 %, Savonia-ammattikorkeakoulun rahoitus on 7 % ja Tahkon sitoutuneet yritykset 10 %.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Tahkon alueen yritysten osaamista ja toimintoja vastuullisemmiksi, pienentää matkailun hiilijalanjälkeä Tahkolla ja varmistaa matkailun kestävä kasvu tulevaisuudessa.

Tahkon alueen toimijoiden halu profiloitua tulevaisuudessa kestävän matkailun vetovoimaisena ja ympärivuotisena matkailukohteena kotimaisilla sekä kansainvälisillä markkinoilla edellyttää alueelta panostusta kestävän ja vastuullisen matkailun kaikkiin osa-alueisiin.
Sustainable Tahko -hankkeessa tehdään käytännön toimenpiteitä, jotka edesauttavat Tahkon kestävän matkailun tavoitteiden toteutumista.

Hankkeen myötävaikutuksella Tahkolla on vuoden 2021 lopussa 15 yritystä, jotka ovat suorittaneet kestävän matkailun valmennuksen ja saaneet siihen liittyvän sertifikaatin.

Hanke koostuu seitsemästä työpaketista, joiden kautta toteutetaan Tahkon kestävän matkailun kehittämistoimenpiteet:

1: Tahkon alueen kestävän matkailun kriteerien jalkauttaminen käytäntöön.
2: Kartoitetaan Tahkon alueen mökkien ja loma-asuntojen kestävän matkailun toimenpiteet ja kootaan Sustainable Tahko toimintasuunnitelma.
3: Lisätään Tahkon toimijoiden osaamista kaikilla kestävän matkailun osa-alueilla.
4: Toteutetaan kestävän matkailun valmennukset.
5: Edistetään pienellä hiilijäljellä toimivien liikennejärjestelyjen selvitystyötä ja kestävää matkailun kasvua.
6: Kootaan Tahkolle yritysryppäät, jotka voivat yhdessä toteuttaa alueelle lisää kierrätyspisteitä. Tavoitteena on saada vähintään yksi uusi kierrätyspiste.
7: Selvitetään vaihtoehdot miten Tahkon alueella syntyvä biojäte voidaan kierrättää Tahkolla ja nimetään niiden toteuttajatahot.

Lisätietoja

Jani Paukkonen
TKI–asiantuntija
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Soile Nevalainen/Kuopion kaupunki


Jaa julkaisu