energia uusiutuva energia

Uusiutuvan energian osuus kasvussa Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa käytettiin primäärienergiaa vuonna 2020 yhteensä 14 037 gigawattituntia, jossa oli hieman laskua vuoteen 2018 verrattuna. Uusiutuvan energian käyttöosuus nousi 53 %:iin, kun vuonna 2018 osuus oli 50 %. Uusiutuvan energiaosuuden kasvun aiheuttivat pääasiassa eri öljytotteiden ja turpeen käytön lasku. Energiaomavaraisuusaste vuonna 2020 oli 45 %.Itä-Suomen maakuntaliittojen tilaamaa ja Energiakonsultointi Karjalaisen laatima Itä-Suomen energiatilasto 2020 on valmistunut. Tilasto on vuodesta 2008 lähtien laadittu primäärienergian eli kokonaisenergian käytön näkökulmasta. Raportti sisältää energiankulutustiedot Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntien alueilta.

Vuonna 2020 Pohjois-Savossa käytettiin primäärienergiaa yhteensä 14 037 gigawattituntia. Edelliseen vuoden 2018 tilastointiin verrattuna kulutus on laskenut 2,8 %. Uusiutuvan energian käyttöosuus kasvoi samana aikana 3 prosenttiyksikköä 53 %:iin. Osuuden kasvuun on vaikuttanut uusiutuvan sähkön tuotannon kasvu ja öljytuotteiden sekä turpeen käytön lasku.

Pohjois-Savon primäärienergiankulutus 2020
Kuva 1: Pohjois-Savon primäärienergiankulutus 2020.
[1] Sisältää oman maakunnan vesivoiman ja uusiutuvan tuontisähkön
[2] Lämpöpumppujen nettoenergia korjattu vuosille 2008, 2010, 2012 ja 2014
[3] Sisältää myös liikenteen polttoaineen bio-osuuden
[4] Tuontisähkön mukana tullut uusiutumaton osuus.
(Lähde 1).

Vuosina 2008-2020 jälkeen primäärienergiankulutus on laskenut n. 16 %. Samalla uusiutuvan energian osuus on kasvanut 38 %:sta 53 %:iin. Tämä on vaikuttanut merkittävästi myös alueella syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin, jotka ovat laskeneet vuosina 2008-2020 lähes 30 % (Lähde 2) .

Suurin primäärienergian lähde Pohjois-Savossa on ollut vuodesta 2010 lähtien puuenergia. Toiseksi suurimman, uusiutuvan sähkön, kulutus on laskenut noin neljänneksen vuoteen 2008 verrattuna.

Primäärienergiankulutus 2008-2020
Kuva 2: Pohjois-Savon primäärienergiankulutus 2008-2020.
[1] Sisältää oman maakunnan vesivoiman ja uusiutuvan tuontisähkön
[2] Lämpöpumppujen nettoenergia korjattu vuosille 2008, 2010, 2012 ja 2014
[3] Sisältää myös liikenteen polttoaineen bio-osuuden
[4] Tuontisähkön mukana tullut uusiutumaton osuus.
(Lähde 1).

Lähteet ja lisätietoja

Lähde 1: Itä-Suomen energiatilasto 2020, Energiakonsultointi Karjalainen 2021
Lähde 2: Suomen kasvihuonekaasupäästöt kunnittain ja alueittain, Suomen ympäristökeskus 2021: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *