kaavoitus maankäyttö sopeutuminen

Maankäytön suunnittelussa sopeudutaan ilmastonmuutokseen viherratkaisuin

Pohjois-Savon ELY-keskus järjesti 20.5.2022 Pohjois-Savon ilmastofoorumin tilaisuuden kaavoituksen keinoista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Tilaisuudessa kuultiin esimerkkejä Pohjois-Savosta, Pirkanmaalta ja Turun kaupungilta. Alustuksissa ja keskustelussa korostettiin viherratkaisujen sekä vesien hallinnan merkitystä sopeutumisessa, kaavatasosta riippumatta.

Tilaisuuden ensimmäisen alustuksen piti Kuntaliiton maankäytön ja kaavoituksen kehittämispäällikkö Anne Jarva. Jarva toi esille maankäytön mahdollisuuksia alueellisessa ilmastotyössä. Sopeutumisessa Jarva näkee tärkeänä erityisesti alueiden ilmastoriskeille alttiiden ominaispiirteiden tunnistamisen. Alueiden erilaistuminen näkyy monin tavoin ja erityisesti tiiviit kaupungit ovat altiita muun muassa tulvien aiheuttamille vahingoille.

Esimerkkinä hyvästä vihreän infran hankkeesta Jarva kertoi Vantaan kaupungin Ankkapuistosta, jonka kunnostus valmistui vuonna 2020. Hankkeessa hyödynnettiin runsaasti uusiomateriaaleja ja samalla parannettiin puiston läpi virtaavien vesien hallintaa. Hankkeessa toteutettiin siis sekä päästöjä vähentäviä että ilmastonmuutokseen sopeutumista parantavia toimia. Hanke on saanut myös Suomen kuntatekniikan yhdistyksen kunniamaininnan (Vyl.fi).

Ankkapuiston uusimassahanke vähensi päästöjä ja kustannuksia.
Ankkapuiston uusiomasssahankkeessa kiinnitettiin huomioita erityisesti päästöjen vähentämiseen ja kustannustehokkuuteen. Lähde: Kuntaliitto, Anne Jarva / Vantaan kaupunki.

Viherkertoimien käyttö tukee ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua Turussa

Turun kaupungin projektipäälikkö Kristina Karppi kertoi tilaisuudessa Turun uudesta kaupunkistrategiasta ja sopeutumisen näkökulmista Turun kaupunkisuunnittelussa. Yhtenä strategisena tavoitteena on, että Turku on yksi maailman johtavista ilmasto- ja luontokaupungeista 2030-luvulla. Ilmastokestävä kaupunkisuunnittelu tarkoittaa Turussa niin hillinnän kuin sopeutumisen huomioimista kaikissa hankkeissa. Sopeutumisessa erityisesti riskien tunnistaminen ja viherkertoimen käyttö ovat Turussa laajalti käytössä. Viher- ja siniviherkertoimien avulla seurataan kasvillisuuden ja erilaisten pintojen määrää suunnittelualueella. Samalla arvioidaan sitä, kuinka paljon alueella voidaan viivyttää hulevesiä. Seuraavaksi Turussa kehitetään riskiarviointia kaavoituksessa.

Turussa kehitetään ilmastoriskien arviointia kaavoituksessa. Lähde: Kristina Karppi / Turun kaupunki.

Tampereella ehkäistään lämpötilojen nousua kasvillisuudella

Pirkanmaan ELY-keskuksen projektiasiantuntija Katriina Virtanen ja erityisasiantuntija Valeria Kerkkä kertoivat sopeutumisen esimerkeistä Tampereen yleiskaavassa ja Hervannan täydennysrakentamiskaavassa. Yleiskaavan yhteydessä selvitetään tarkemmin siniviherrakenteiden toteuttamista ja lämpösaarekkeisuutta. Lämpösaarekeilmiöllä tarkoitetaan lämpötilaeroja, jotka saattavat kasvaa erityisesti tiivisti rakennetuilla kaupunkialueilla. Hervannassa ilmiötä ja sen vaikutuksia pyritään ehkäisemään monin keinoin niin kaavoituksessa kuin rakennusten suunnittelussa. Virtanen ja Kerkkä kertoivat myös KILVA-työkalusta, jolla voi arvoida hankkeiden ilmastovaikutuksia.Hervannassa täydennysrakentamiskaavassa pyritään ehkäisemään mm. lämpösaarekeilmiötä.

Maakuntakaavan monipuoliset keinot hillintään ja sopeutumiseen

Pohjois-Savon liiton suunnittelujohtaja Annaelina Isola havainnollisti Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:n avulla ilmastokestävyyden huomiomisen näkökulmia. Maakuntakaavan päivityksen yhteydessä järjestettiin ilmastotyöpajoja, joissa keskusteltiin niin päästövähennystavoitteista kuin viherverkostoista. Samalla on tunnistettu laajasti toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa niin ilmastopäästöjen vähentämiseen kuin ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Lisätietoja


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *