ilmastotyö pohjois-savo rahoitus

Rahoitusta ilmasto- ja kiertotaloustyöhön

Ilmasto-, ympäristö- ja kiertotaloustyön edistämiseen ja vauhdittamiseen on tällä hetkellä saatavilla rahoitusta useista eri rahoituslähteistä. Rahoituslähteestä ja rahoittajasta riippuen rahoitusta ilmasto- ja kiertotaloustoimiin voidaan myöntää maakunnille, kunnille, oppilaitoksille, yrityksille, yhteisöille, taloyhtiöille ja muille organisaatioille. Myös yksityiselle henkilöille on edelleen tarjolla avustusta öljylämmityksen vaihtoon uusiutuviin energialähteisiin.

Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus järjestävät hakuinfot Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman rahoituksesta

Pohjois-Savon alueella sekä Pohjois-Savon liitto että Pohjois-Savon ELY-keskus järjestävät Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rakennerahastohakuun liittyvät infotilaisuudet. EAKR-rahoitusohjelma on osa Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 ohjelmaa.

Kuvituskuva.

Pohjois-Savon liiton EAKR-rahoitushausta järjestetään infotilaisuus Teams-yhteydellä 20.1.2022 klo 9.00–11.00. Tilaisuudessa kerrotaan tarkemmin, millaista kehittämistä Pohjois-Savon liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella edistetään.

Pohjois-Savon ELY-keskus puolestaan järjestää EAKR-hakuun liittyvän infotilaisuuden 20.1.2022 klo 13.00–14.30. Infossa käydään läpi muun muassa haun keskeiset tavoitteet ja aikataulut, uuden EAKR-ohjelman sisältö sekä käytössä oleva rahoitus ja kustannusmallit.

Motiva kokoaan kuntien ilmastorahoitusmahdollisuuksia yhteen

Motiva kokoaa verkkosivuilleen säännöllisesti päivittyvää tietoa ajankohtaisista kuntien ilmastotyön edistämiseen tarkoitetuista rahoitushauista. Motivan koosteesta löytyy tietoja tulossa ja käynnissä olevista kuntien ilmastotoimien edistämiseen ja vauhdittamiseen tarkoitetuista eri ministeriöiden ja niiden virastojen rahoitushauista.

Tällä hetkellä eri tahot tarjoavat toimijoille rahoitusta ja avustuksia esimerkiksi:

  • vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin
  • tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin
  • innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämiseen
  • energiajärjestelmän ja teollisuuden vihreän siirtymän edistämiseen
  • asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin
  • öljylämmityksestä luopumiseen
  • sähköautojen latausinfran rakentamiseen.

Jaa julkaisu