ilmastonmuutos ilmastotyö puurakentaminen

Puurakentaminen osana maakunnan ilmastotyötä

Hiilineutraalisuuteen pyritään kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Rakennussektorilla on oma vähähiilisen rakentamisen tiekartta, jonka puitteissa rakentamisesta aiheutuvia ilmastopäästöjä voidaan leikata monella tavalla. Yksi konkreettinen ja heti käytettävissä oleva keino pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä, on käyttää puuta pääasiallisena rakennusmateriaalina. Puu on ainoa uusiutuva ja hyvin saatavilla oleva rakennusmateriaali, joka kasvaessaan sitoo itseensä ilmakehän hiilidioksidia.

Rakennusten energiatehokkuuden yhä parantuessa ja uusiutuvan energian osuuden lisääntyessä, rakentamisen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää rakennusmateriaalien sekä rakentamisen aikaisiin päästöihin vaikuttamalla. Rakentamisen peruspuutuotteiden, kuten saha- ja höylätuotteiden valmistuksessa syntyy käytännössä enemmän energiaa kuin kuluu. Suuri osa puutuotteiden valmistuksessa tarvittavasta energiasta perustuu uusiutuviin energialähteisiin ja sitä saadaan valmistuksessa saatavista sivutuotteista, kuten puun kuoresta. 

Julkisen puurakentamisen tavoitteet

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Ministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti, kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta tulee vuoteen 2025 mennessä olla 45 % puuta. Rakennustyyppikohtaisesti tavoite voi olla myös suurempi, ja esimerkiksi opetusrakennusten osalta tavoite on jopa 65 %.

Uudet insinööripuutuotteet mahdollistavat puun entistä monipuolisemman käytön, sekä yksityisessä että julkisessa rakentamisessa. Pohjois-Savossa moderneja puisia opetusrakennuksia on noussut jo usealle paikkakunnalle. Uusimpana Vesannon hieno hirsikoulu, johon oppilaat pääsevät muuttamaan lokakuussa. Massiivipuiset rakenteet luovat käyttäjäkokemusten mukaan kotoisan ja rauhallisen ilmapiirin, tasaavat huoneilman kosteusvaihteluita ja toimivat lisäksi pitkäaikaisina hiilivarastoina, koko rakennuksen käyttöiän ajan. Julkinen rakentaminen toimii monella tapaa koko toimialan veturina, ja kunnat ovat avainasemassa vähähiiliseen rakentamiseen tähtäävällä tiekartalla.

Iisalmi rakentaa Mansikkaniemelle koulun puusta

Iisalmi rakentaa Mansikkaniemen koulun noin 200 oppilaan tarpeisiin perusopetukseen. Tontin maansiirtotyöt ovat jo käynnistyneet. Iisalmen kaupungin tekninen lautakunta on linjannut, että rakennushankkeiden hankesuunnitteluvaiheessa tarkastellaan monipuolisesti puun käytön mahdollisuuksia. Teknisten, toiminnallisten ja taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioidaan myös rakentamisen ympäristö ja elinkeinonäkökulmat.

Hankesuunnittelutyöryhmän mukaan koulu rakennetaan pääasiallisesti puurakenteisena. Suunnitellun ratkaisun mukaisesti koulu rakentuu rankarunkoisena ja ulkovuoraukseen käytetään lämpöpuuta. Energiantuotannossa ja lämmityksessä hyödynnetään aurinkopaneeleita ja maalämpöä.

Ratkaisu on puussa -hanke tukee kouluhanketta maakunnallisena pilottikohteena ja teettää kohteen hiilijalanjälkilaskennan. Laskennassa selviää myös rakennushankkeen hiilikädenjälki ja vertailutietoa eri materiaalivaihtoehdoista ja rakennevaihtoehdoista suunnitellun ratkaisun lisäksi.

Kesäterveiset,
Arto, Heikki ja Juha

Lisätietoa Ratkaisu on puussa -hankkeesta (metsakeskus.fi)


Jaa julkaisu