aluekehitys ilmasto-osaaminen koulutus

Pohjois-Savoon työvoimakoulutuspilotilla ilmastotyön ja kiertotalouden asiantuntijoita – Ilmastonmuutos lisää ympäristöosaajien kysyntää

Pohjois-Savossa valmistui alkuvuodesta ensimmäiset opiskelijat ilmastonmuutoksen osaajan (erikoisammattitutkinto) ja kiertotalouden asiantuntijan työvoimakoulutuksista.

Kuvituskuva: iStock
Kuvituskuva: iStock

Helmi-maaliskuussa päättyneitä koulutuksia pilotoitiin Pohjois-Savossa ensimmäistä kertaa. Molempien koulutusten kohderyhmänä olivat korkeakoulututkinnon tutkinnon suorittaneet tai jo aiemmin asiantuntijatehtävissä toimineet henkilöt, esimerkiksi teknisen, luonnontieteellisen, ympäristötieteellisen, kaupallisen tai yhteiskuntatieteellisen alan koulutuspohjalla. 

Uudet ilmasto-osaajat keskittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, kiertotalouden edistämiseen sekä resurssitehokkuuteen. He vastaavat työelämän tarpeisiin, jossa kansalliset ja organisaatioiden omat ilmastotavoitteet ja ilmastoriskien hallinta lisäävät ilmasto-osaajien kysyntää työmarkkinoilla. 

Pohjoissavolaisilla yrityksillä on vahva halu kehittää toimintaa ilmastomyönteisemmäksi sekä tunnistaa ilmastonmuutoksen riskit ja varautua niihin. Ilmastotyön osaamiselle onkin kasvava tarve, toteaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen

Asiantuntijuuden syventämistä ja kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutumista

Kiertotalouden asiantuntijan työvoimakoulutuksen suorittaneen Henni Teräksen mukaan koulutus ei ainoastaan syventänyt ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja kiertotaloudesta, vaan myös vahvisti sitoutumista kestävän kehityksen periaatteisiin.

Tavoitteeni oli päästä oppimaan uutta ja syventämään jo ennalta opittuja asioita. Tietenkin toivoin myös, että työllistyisin yhteistyöyritykseen, joka sitten onnekseni toteutuikin. Jatkan Elverassa ympäristöasiantuntijan roolissa ja opiskelen samalla ympäristöasiantuntijan erikoisammattitutkintoa oppisopimuskoulutuksena, Teräs iloitsee. 

Koulutusten ansiosta monet yritykset ovat saaneet arvokasta tietotaitoa ja kehittäneet toimintaansa ympäristöystävällisempään suuntaan.  Suomen ympäristöopisto (Sykli) on kouluttanut ympäristöalalle kestävän kehityksen ammattilaisia organisaatioiden tarpeisiin jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

– Toimimme eri alojen ammattilaisten, asiantuntijoiden, yritysten ja organisaatioiden parissa ympäri Suomea. Syklin yritys- ja urapalvelut tarjoavat koulutustaustaltaan erilaisille henkilöille tutkintoon johtavia ja muita työvoimakoulutuksia, joiden avulla työllistyminen mahdollistuu. Työvoimakoulutus on ollut osa tarjontaamme jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimintamme on valtakunnallista, ja vastaavia koulutuksia on järjestetty muun muassa Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Kaakkois-Suomessa.  Pohjois-Savon alueella tehty yhteistyö paikallisen ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa on ollut merkityksellistä ja tuottanut hyviä tuloksia työllistymisten suhteen, Syklin asiantuntija Terhi Liettilä kertoo. 

ELY-keskus mukana edistämässä alueellista kehitystä

ELY-keskus edistää alueellista kehitystä huolehtimalla yhteistyössä osaavan työvoiman saatavuudesta alueensa elinkeinoelämän tarpeisiin. Osaamistarpeiden muuttuessa korostuu työvoimakoulutuksen rooli; työttömäksi joutuneet tai työttömyysuhanalaiset voivat ammattitaitoaan päivittämällä tai kokonaan uutta osaamista hankkimalla säilyttää työpaikkansa tai hankkia uuden työn. Työvoimakoulutusta on hankittu perinteisten alojen lisäksi työelämän muuttuviin tarpeisiin muun muassa ICT-alan, kansainvälisen kaupan, palvelumuotoilun ja ympäristöalan tehtäviin. 

Pohjois-Savossa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Pohjois-Savon ELY-keskus on koordinoinut alueellista ilmastotyötä vuodesta 2020 saakka. Kansallisten ja alueellisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttävät vaikuttavaa alueellista ilmastotyötä myös jatkossa. 

Lisätietoa

Kimmo Tiainen
puh. 0295 026 629, kimmo.tiainen(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *