ilmasto kasvihuonekaasut päästöt

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt laskeneet 22 % vuosina 2005–2019

Suomen ympäristökeskus SYKE:n päivittämien laskelmien mukaan Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 2005–2019 22 % ja asukaskohtaiset päästöt 20 %. Vuonna 2019 päästöt laskivat 5,5 %.SYKE laskee vuosittain kasvihuonekaasupäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille. Helmikuussa 2020 julkaistun ALas-laskentamallin tulokset päivitettiin nyt vuosille 2005–2019. Laskelman mukaan kokonaispäästöt ovat laskeneet Pohjois-Savossa 22 % ja asukaskohtaiset päästöt 20 %. (Kuva 1)

Kuva 1: Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain 2005-2019. Kuva: SYKE 2021.

Pohjois-Savon päästökehitys vastaa valtakunnallista tilannetta; kuntien ilmastopäästöt vähenivät SYKE:n tuoreen HINKU-laskelman* mukaan 5,5 prosenttia vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. Eniten päästökehitykseen vaikutti sähkön tuotannon päästöjen vähentyminen voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Myös teollisuuden ja tieliikenteen päästöt vähenivät.

Pohjois-Savossa eniten laskivat teollisuuden (-32 %), kulutussähkön käytön (-22 %) ja sähkölämmityksen (-19 %) päästöt. Ainoastaan raide- ja vesiliikenteen päästöt kasvoivat hieman vuonna 2019. Merkittävimmistä päästösektoreista tieliikenteen päästöt vähenivät 5 % ja maatalouden päästöt pysyivät ennallaan. Pohjois-Savon kunnista eniten päästöt laskivat vuonna 2019 Kuopiossa (-8 %), Varkaudessa (-8%) ja Vesannolla (-7 %).

*HINKU-laskenta on Kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitettu oletuslaskentamalli. Ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

Maatalous, liikenne ja lämmitys edelleen suurimmat päästösektorit

SYKE:n HINKU-laskennan mukaan Pohjois-Savon suurimmat päästösektorit vuonna 2019 olivat maatalous (31 %), tieliikenne (23 %) ja lämmitys (23 %). Työkoneiden päästöt olivat 7 %, kulutussähkön käytön 7 %, jätteiden käsittelyn 4 % ja F-kaasujen 3 %. F-kaasut ovat mm. kylmä- ja lämmityslaitteissa käytettäviä kaasuja, joiden lämmitysvaikutus ilmastoon on korkea, mikäli ne pääsevät vapautumaan ilmakehään.Kuva 2: Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästösektorit 2019, HINKU-laskenta.

Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *