ilmastonmuutokseen sopeutuminen ilmastotiekartta verkostotyö

Pohjois-Savon ilmastotiekartta goes Europe: Projektipäällikkö Saara Karkulahden matkakertomus Genevestä ja Brysselistä

HIPOVA-hankkeen projektipäällikkö Saara Karkulahti pääsi touko-kesäkuussa tutustumaan kansainvälisiin verkostoihin kahdessa tapahtumassa. Alueiden varautuminen ilmastonmuutokseen oli agendalla Genevessä humanitaaristen verkostojen ja kumppanuuksien viikoilla sekä Pohjois-Savon ilmastotiekartan tarinaa ja organisaatioiden institutionaalista muutosta esiteltiin Brysselissä EU-komission korkeakouluille suunnatun rahoitusohjelman EIT HEI Innovation päätöstilaisuudessa.

Ilmastoriskeihin varautuminen on osa humanitaarista työtä

Savonia-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Jyri Wuorisalo on ilmastoturvallisuuden sanansaattaja, joka on tuttu monissa kansainvälisissä verkostoissa. Wuorisalo on ollut useana vuonna Suomen delegaatiossa Genevessä järjestettävässä humanitaaristen verkostojen ja kumppanuuksien viikoilla (Humanitarian Network and Partnership Weeks). HIPOVA-hankkeen projektipäällikkö Saara Karkulahti sai kutsun osallistua Savonian järjestämiin sessioihin tämän kevään tilaisuudessa. Sessioissa käsiteltiin ilmastoturvallisuuden osuutta sekä ilmastoinnovaatioiden vahvistamista humanitaarisissa kriiseissä.

Savonian sessioissa nostettiin esille, kuinka ilmastonmuutokseen liittyvät jännitteet voivat herkästi muuttua turvallisuuskriisiksi, joten on erittäin tärkeää tarkastella kokonaisvaltaista riskienhallintaa. On vielä useita maita, joilla ei ole kansallista varautumis- tai sopeutumissuunnitelmaa. Suunnitelmat ovat välttämättömiä riskien hallinnan näkökulmasta, mutta myös tärkeitä työkaluja yhteisen ymmärryksen ja tilannekuvan vahvistamiseen. Pohjois-Savon osalta voimme todeta olevamme hyvässä asennossa alueellisessa sopeutumistyössä. Kunnille laaditut riskikortit on konkreettinen tuki kuntiin – työtä laajennetaan myös elinkeinoihin Savonian Ilmastokriisi-hankkeen työpajoissa Pohjois-Savon klustereille sekä HIPOVA-hankkeen toiminnoissa elintarvike-, metalli-, energiateollisuus ja matkailusektoreille. HIPOVA-hankkeessa tullaan laatimaan maakunnallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma.

Suomi-delegaation Savo-tiimi: Genevessä pääsimme Suomen edustuston iltavastaanotolle, jossa keskusteltiin Suomen tarjoamista työkaluista ja mahdollisuuksista humanitaarisessa työssä.

Brysselissä yleisöä kiinnosti ilmastotiekartta työkaluna organisaatioiden muutokseen

Your Climate Roadmap, it’s a success story!”, totesivat Climate-KIC -ohjelman koordinaattorit Genevessä. Tästä syntyikin ajatus, että tiekarttaa voisi esitellä Brysselissä Euroopan innovaatiot & teknologia -instituutin (EIT) korkeakoulujen rahoitusohjelman päätöstapahtumassa. Yksi rahoitusohjelman linjoista on Climate-KIC, joka toimii Euroopan johtavana ilmastoinnovaatioiden toimistona. Climate-KIC rahoittaa Savonian vetämää Innovation Laboratories for Climate Actions eli ILCA-projektia, jonka yhtenä toimenpiteenä on mallinnettu Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa hankkeen partnerimaihin Bulgariaan, Liettuaan, Romaniaan ja Ukrainaan. Projektin vetäjänä toimii Savonian Tki-Asiamies Miika Kajanus.

Projektipäällikkö Karkulahti esitteli Brysselissä Pohjois-Savon ilmastotiekartan rakentumista, koordinointia, ohjausta ja seurantaa. Tiekarttatyössä on tunnistettu kolme menestystekijää: 1) alhaalta ylöspäin koottu ohjelma, 2) kattava, mutta napakka toimenpidekokonaisuus, jossa on valittu seitsemälle sektorille keskeisimmät toimenpiteet sekä 3) sitoutunut ja vaikuttava ilmastotiekartan ohjaus- ja seurantaryhmä. Ilmastotiekartan toimenpiteille tehty harjoitus keskinäisriippuvuuksien tarkastelusta herätti suurta mielenkiintoa korkeakoulutoimijoissa. Tarkastelusta on valmistunut tieteellinen artikkeli A portfolio decision analysis approach for selecting a subset of interdependent actions: The case of a regional climate roadmap in Finland, joka on julkaistu Science of the Total Environment -lehdessä joulukuussa 2023 (lue tästä linkistä (sciencedirect.com)). Projektipäällikkö Karkulahti esitteli myös korkeakouluyleisölle esimerkkinä Savonia-ammattikorkeakoulun strategiaan tehtyjä muutoksia, jotka linkittyvät aluekehitykseen ja Pohjois-Savon ilmastotiekarttaan. Oli oivalluttavaa nähdä myös ilmastotiekartan mahdollisuudet korkeakoulujen innovointi- ja yrittäjyyskehittämisen tukena.

Brysselin sivutapahtuman järjestäjät: Anton Tkachenko, Saara Karkulahti, Maksym Karpash sekä Miika Kajanus.

Pohjois-Savon ilmastotiekartta työkaluna Ukrainaan jälleenrakentamiseen

ILCA-projektin Ukrainan partnerit kertoivat myös omasta ilmastotiekarttatyöstään ja muutoksen näkökulmista. Institute of Agriculture of NAAS -tutkimuskeskuksen Anton Tkachenko sekä King Danylo University -yliopiston vararehtori Maksym Karpash esittelivät Ukrainan ilmastotiekarttaa, joka on laadittu maatalous- ja energiasektoreille. Ukrainalaisten puheenvuorossa nousi esille ajatus siitä, kuinka Ukrainan jälleenrakentamisessa on mahdollisuus tehdä kestävämpiä valintoja kuin mihin ennen Venäjän hyökkäyssotaa on totuttu. Tiekartta nähdään siis työkaluna, kun suunnitellaan tulevaisuuden kestävämpiä ratkaisuja.

Lopuksi

Molempiin tapahtumiin osallistuminen vahvisti merkittävästi sitä, että teemme Pohjois-Savossa ilmastotyötä oikeilla tasoilla: Strategisella tasolla ilmastotiekartan ohjelmatyön kautta, konkreettisella tasolla tuomalla yhteen toimijoita ja tuottamalla lisäarvoa erilaisilla selvityksillä sekä viestinnän tasolla kokoavasti, tuoden esille jo tehtäviä ilmastotekoja.

Näistä tapahtumista inspiroituneena on hyvä jatkaa eteenpäin Pohjois-Savon ilmastotyön koordinoinnin äärellä. Tervetuloa mukaan, jokaista teitä tarvitaan!

Saara Karkulahti


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *