Pohjois Savon ilmastokatsaus vihreä siirtymä

Pohjois-Savon ilmastokatsaus: Ilmastopäästöt laskussa, vihreän siirtymän hankkeiden määrä voimakkaassa kasvussa

Pohjois-Savoon on suunnitteilla lukuisia vihreän siirtymän investointeja, joista uudet tuuli- ja aurinkoenergiahankkeet ovat pisimmällä. Mikäli hankkeet etenevät suunnitellusti, Pohjois-Savoon odotetaan rakennettavan yli 300 tuulivoimalaa ensi vuosikymmenen loppuun mennessä. Vähäpäästöinen energiantuotanto edistää myös ilmastotavoitteiden saavuttamista. Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuosien 2005 ja 2021 välillä 27 %. Tiedot ilmenevät Pohjois-Savon ELY-keskuksen ensimmäistä kertaa 25.10. julkaisemasta Pohjois-Savon ilmastokatsauksesta (ely-keskus.fi).Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on päätetty julkaista Pohjois-Savon ilmastokatsausta kaksi kertaa vuodessa. Ilmastokatsauksen tavoitteena on koota tietoa alueellisesta ilmastotyöstä, kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä ja vihreästä siirtymästä.

– Tavoittelemme maakuntana hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Meneillään oleva nopea siirtymä kohti puhtaampaa energiajärjestelmää auttaa meitä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, mutta toimia tarvitaan lisää kaikilla sektoreilla. Ilmastokatsaukseen kokoamme puolivuosittain tilannekuvan alueen ilmastotyöstä ja vihreästä siirtymästä. Uskon, että säännöllinen katsaus osaltaan kannustaa ja auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Tommi Huttunen kertoo.


Vihreää siirtymää tuetaan useista rahoituslähteistä, tuuli- ja aurinkovoimaa rakentuu markkinaehtoisesti

Pohjois-Savon suurimmat vihreän siirtymän hankkeet ovat uusiutuvan energian tuotantoon liittyviä hankkeita. Pohjois-Savoon on suunnitteilla 13 uutta tuulivoimahanketta, joista pisimmillä ovat Leppävirran ja Suonenjoen rajalle suunnitellun Saaristenmäen tuulivoimahankkeen suunnitelmat. Saaristenmäen tuulivoimahankkeelle on myönnetty rakennuslupa kesäkuussa 2023.

Teollisen mittaluokan aurinkovoimahankkeita on suunnitteilla Joroisiin, Suonenjoelle ja Leppävirralle. Joroisten lentokentälle on valmistunut kesän 2023 aikana Pohjois-Savon ensimmäinen teollisen mittakaavan aurinkovoimala. Voimalan nimellisteho on 5 MWp*. Voimalan tuottama vuosittainen sähkön määrä vastaa noin 250 omakotitalon vuosienergian tarvetta. Vuoden 2022 lopussa Pohjois-Savossa verkkoon kytkettyjen aurinkovoimaloiden yhteisteho oli noin 29 MWp. Mikäli pisimmällä olevat Joroisten ja Suonenjoen hankkeet toteutuvat, voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho kasvaisi yli 500 megawattiin.

Pohjois-Savoon on suunnitteilla myös useita uusia biokaasulaitoksia. Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee Kiuruvedelle Suomen suurinta biokaasulaitosta. Kiuruveden nesteytetyn biokaasun tuotantolaitoksen lisäksi yhtiö suunnittelee kahta pienempää biokaasun tuotantolaitosta Sonkajärvelle ja Varpaisjärvelle. Kiuruvedelle on valmistunut ensimmäinen maatilakokoluokan biokaasulaitos ja toinen on rakenteilla. Myös Lapinlahdelle on rakenteilla maatilan biokaasulaitos.

Isompiin ja pienempiin vihreän siirtymän hankkeisiin on tarjolla rahoitusta useista eri lähteistä. Rahoitusta myöntävät muun muassa ympäristöministeriö, ELY-keskukset, Business Finland ja maakuntaliitot.

Rahoitus mahdollistaa niin teollisen mittaluokan investointien ja kuin pienempien vihreän siirtymän hankkeiden syntymisen. ELY-keskus auttaa hankkeiden toteuttajia löytämään oikean rahoituslähteen. Tarvitsemme vahvaa uutta osaamista kaikilla aloilla, jotta siirtymä onnistuu. Meillä on mahdollisuus rahoittaa myös osaamisen kehittämistä, Pohjois-Savon ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtaja Jan Blomberg kertoo.

*MWp, ”megawattipiikkiä”, voimaloiden nimellisteho

Pohjois-Savon suurimmat vihreän siirtymän hankkeet kartalla.
Pohjois-Savon suurimmat vihreän siirtymän hankkeet. Tarkemmat tiedot hankkeista löytyy Pohjois-Savon ELY-keskuksen vihreän siirtymän sivuilta (ely-keskus.fi).

Pohjois-Savossa tehdään vaikuttavaa ilmastotyötä, tavoitteena hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä


Pohjois-Savon maakunnan tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2021 laaditun ja tänä vuonna päivitetyn Pohjois-Savon ilmastotiekartan seurantatiedot osoittavat, että myönteinen kehitys kasvihuonekaasupäästöissä on jatkunut, vaikka päästöjen lasku on hieman hidastunut viime vuosina. Pohjois-Savon kuntien yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt laskivat 1,5 % vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Vuosien 2005-2021 välillä kokonaispäästöt ovat laskeneet 27 % ja asukaskohtaiset päästöt 25 %.

Ilmastotiekartan toimeenpanoa seurataan vuosittain kerättävien 45 seurantaindikaattorin avulla. Ilmastokatsaukseen on poimittu seurantatietoja kaikista viidestä ilmastotiekartan painopisteestä. Pohjois-Savoon suunnitteilla olevat uudet energiahankkeet nostaisivat valmistuessaan uusiutuvan energian osuutta merkittävästi. Uusiutuvan energian osuus Pohjois-Savossa kulutetusta energiasta oli 53 % vuonna 2020. Vielä vuonna 2008 osuus oli 38 %.

– Tarvitsemme yhä ajantasaisempaa tietoa kasvihuonekaasupäästöistä, ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja vihreän siirtymän toimeenpanosta, jotta osaamme suunnata ilmastotyötämme vaikuttaviin toimiin, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Kimmo Haapanen muistuttaa.

Pohjois-Savon ELY-keskus julkaisee jatkossa ilmastokatsausta kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Pohjois-Savon ilmastokatsaus sisältää tietoa alueen ilmastotyöstä ja ilmastopäästöistä sekä seurantatietoa Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteuttamisesta ja vihreästä siirtymästä.

Lisätietoja


Pohjois-Savon ilmastoaamukahvit 25.10.2023: Missä mennään Pohjois-Savon ilmastotyössä ja vihreässä siirtymässä?, materiaalit.

Pohjois-Savon ilmastokatsaus ja vihreän siirtymän tilannekatsaus:
https://www.ely-keskus.fi/pohjois-savo-vihrea-siirtyma-ja-ilmasto

ELY-keskusten valtakunnalliset vihreän siirtymän sivut (ely-keskus.fi)
https://www.ely-keskus.fi/vihrea-siirtyma


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *