Pohjois-Savon geoenergiapotentiaali karttapalvelussa

Pohjois-Savon liitto tilasi vuonna 2017 selvityksen Pohjois-Savon geoenergiapotentiaalista. Nyt aineisto on saatavilla myös ArcGis-karttapalvelussa.


Geoenergian hyödyntäminen tarkoittaa kallioperään, maaperään tai vesistöihin varastoituneen lämmön hyödyntämistä. Pohjois-Savon liitto tilasi vuonna 2017 selvityksen Pohjois-Savon geoenergiapotentiaalista osana maakuntakaava 2040 valmistelua. Selvitys ja sen tulokset on aiemmin julkaistu Pohjois-Savon liiton sivuilla. Tuloksena syntynyt kartta-aineisto on nyt julkaistu myös julkisessa ArcGis-karttapalvelussa, josta voi tarkastella tarkemmin aluieiden soveltuvuutta geoenergian hyödyntämiseen. Karttapalvelua suositellaan käytettävän muilla kuin mobiililaitteilla.

Karttapalveluun (Arcg.is)

Geoenergian hyödyntämismahdollisuuksiin vaikuttavat alueen kallioperä ja kalliolaji, kallion lämmönjohtavuus, ruhjeisuus sekä maanpeitepaksuus. Kartta-aineisto antaa osviittaa siitä, kuinka hyvin alue sopii geoenergian hyödyntämiseen. Ennen järjestelmähankintoja tulee kuitenkin aina käyttää ammattilaista tarkemman soveltuuvuden arviointiin ja järjestelmän mitoitukseen.

Alkuperäisen paikkatietoaineiston on tilannut Pohjois-Savon liitto ja laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Pohjois-Savon ELY-keskus on laatinut julkisen kartta-aineiston tammikuussa 2021.

Kartta-aineisto antaa osviittaa alueiden soveltuvuudesta geoenergian hyödyntämiseen.

Lisätietoja

Tapio Kettunen
ilmastoasiantuntija
Pohjois-Savon ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Mikko Rummukainen
suunnittelija
Pohjois-Savon liitto
etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi


Jaa julkaisu