ilmasto pohjois-savo

Millainen on Pohjois-Savon ilmasto ja miten se muuttuu?

Ilmasto-opas.fi-sivusto tarjoaa luotettavaa tutkimuksiin perustuvaa tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista, keinoista sopeutua siihen ja sen hillinnästä. Uusimpana aineistona sivuilta löytyy maakuntien ilmastoa esittelevät artikkelit, joissa kuvataan sekä nykyilmastoa että tulevaa ilmastoa.


Tietoa Pohjois-Savon ilmastosta ja sen muuttumisesta tällä vuosisadalla on koottu Ilmasto-opas.fi-sivuille. Aineisto perustuu vuonna 2021 julkaistuun Ilmastopaneelin SUOMI-raporttiin, johon koottiin ensimmäistä kertaa laajasti alueellista ilmastotietoa Suomesta. SUOMI-raportista kertovaan artikkeli löytyy tästä.

Yleistä Pohjois-Savon ilmastosta

 • Vuoden keskilämpötila +2 …+4
 • Vuotuinen sademäärä keskimäärin 550-650 mm, korkeilla Karjalanselän seuduilla enemmän, jopa yli 700 mm. Karjalanseläksi kutsutaan vaaroja Koillis-Savosta aina Joensuuhun saakka.
 • Kallaveden laakso lämmittää ilmastoa. Laajat vesistöt nostavat yölämpötiloja kesäisin ja syksyisin sekä pidentävät kasvukautta.
 • Ilmastolliset erot ovat melko suuria maakunnan koillisosan ja lounaisosan välillä.
 • Hellepäiviä on Pohjois-Savossa keskimäärin 10-13 kesässä.
 • Vesistöt vähentävät hallapäivien määrää.
 • Koillis- ja pohjoisosissa lumipeite tulee keskimäärin 1,5 viikkoa aiemmin kuin lounaisosaan.
 • Kasvukauden pituus on 5-6 kk. Lounaisosassa kasvukausi on pidempi kuin koillisosassa. Sateisin kuukausi on heinäkuu, joka keskimääräinen sademäärä on 90 mm. Koko kasvukauden sademäärä keskimäärin 350 mm, vaihteluväli n. 200-500 mm.

Miten ilmasto muuttuu Pohjois-Savossa? Luvut ovat vertailutietoja vuosiin 1981-2010.

 • Ilmasto lämpenee vuosisadan loppuun mennessä 1,9-5,5 °C. Lämpeneminen riippuu siitä, miten globaalit kasvihuonekaasupäästöt kehittyvät (kuva alla).
 • Ilmasto on jo lämmennyt 1991-2020 n. 0,6 °C vertailukauteen 1981-2010 verrattuna.
 • Vuotuisten sademäärien arvioidaan kasvavan vuosisadan loppuun mennessä 6-16 %.
 • Vuosisadan puoliväliin mennessä sademäärät kasvavat lähes kaikkina kuukausina, mutta elokuussa muutos on pieni. Sadetta tulisi eniten marras-helmikuussa.


Kuva 1. Vuotuisen keskimääräisen lämpötilan muutokset asteina (vasen kaavio) ja sademäärän arvioidut muutokset prosentteina (oikea kaavio) Pohjois-Savon maakunnassa eri kasvihuonekaasupäästöjenkehityskulkujen mukaan vuosina 1990-2085. Muutosta on verrattu jaksoon 1981–2010. RCP2.6-skenaario kuvaa voimakkaiden päästörajoitusten kehityskulkua, RCP4.5 kohtalaisia päästörajoituksia ja RCP8.5 kehitystä, jossa ei ole lainkaan päästörajoituksia. Arviot tulevasta ilmastosta perustuvat 28 maailmanlaajuisella ilmastomallilla (CMIP5-mallisukupolvi) tehtyihin laskelmiin. Kuva: Ilmatieteen laitos. Kuvan saa isommaksi klikkaamalla.

Lisätietoa

Ilmasto-opas.fi-sivuston ylläpidosta ja pääsisällöstä vastaavat tällä hetkellä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus.


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *