Kiertotalous Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuuden kokeiluhaku avoinna

Huomio sinä ilmastosankari! Tervetuloa osallistumaan Kesto-hankkeen materiaalitehokkuuden kokeiluhakuun, joka avautui ma 11.1.2021. Kokeiluhaussa etsitään uusia innovatiivisia kokeiluja, jotka lisäävät materiaalien tai tavaroiden käyttöikää, tehokkaampaa käyttöä tai uudistettavuutta, lisää tavaroiden yhteiskäyttöä tai tuottaa palveluita omistamisen sijaan.Yhtä kokeilua tuetaan 7 000 € ja kokeiluhakuun voi osallistua Y-tunnuksellinen toimija. Kokeilut toteutetaan KESTO-hankkeen kunnissa Ylä-Savossa (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti ja Vieremä) tai Keski-Savossa (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) ja Siilinjärvellä. Kokeilun voi toteuttaa yhdessä tai useamassa kunnassa. Kokeiluhaku on auki 28.2.2021 saakka.

Kokeilut voivat liittyä seuraaviin teemoihin:

  1. Yritysten tunnistettujen hyödyntämättömien materiaalivirtojen hyödyntäminen

Tunnistatko nimetyn yrityksen sivuvirran, jota voisi hyödyntää tehokkaammin tai jolle olisi uudenlainen käyttötarkoitus? Tai tunnistatko jätejakeen, joka ei itse asiassa olekaan jätettä vaan arvokasta raaka-ainetta toiseen tuotteeseen?

Kuvaile sivuvirta tai jätejae ja esitä uskottava suunnitelma sen hyödyntämiseksi. Kokeilussa myös testaat ideasi toteutuskelpoisuutta.

  1. Tavaroiden käyttöajan pidentämistä, tavaroiden ja materiaalien uudelleen käyttö

Kokeilussa haetaan käytössä olevien tavaroiden tai materiaalien uudelleen käyttöä. Tässä kokeilussa ei haeta jätteiden kierrätyksen ratkaisuja. Millaisella uudella ratkaisulla tiettyä tavaraa tai tavararyhmää voisi uudistaa, modernisoida tai lisätä ominaisuuksia siten, että tavaran saa lisää käyttöikää tai uuden käyttötarkoituksen? Kuinka materiaaleja voisi uudelleen käyttää pois heittämisen sijaan? Innovoi ja testaa ideasi kokeilussa.

  1. Jakamistalous (yhteiskäyttö) kunnissa tai alueen yrityksissä, esim. Lainaamo -toiminta

Jakamistalous on sanana peräisin englannin kielen termistä ”sharing economy”, joka viittaa yhteiseen tai yhteisölliseen talouteen; kuluttamiseen, käyttöön ja tuotantoon. Jakamistaloudella tarkoitetaan verkkoteknologian kehittymisen myötä syntyneitä sosiaalisia ja taloudellisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat erilaisten omistusten, resurssien ja taitojen jakamisen ja vaihtamisen sellaisilla tavoilla ja sellaisissa mittakaavoissa, jotka eivät aiemmin ole olleet mahdollisia.

Mikä on ideanne jakamistalouteen? Kuinka yhteiskäyttö toteutetaan? Mitä tavaroita tai palveluita voisi olla yhteiskäytössä? Esitä ideasi ja toteuta kokeilu!

Kokeiluhaku aukeaa Cloudia pienhankintapalvelussa (pienhankintapalvelu.fi) ma 11.1.2021.

Lisätietoja kokeiluhausta antavat

Projektivastaava
Kirsi Savolainen
Ylä-Savo
etunimi.sukunimi@iisalmi.fi
puh. 040 584 0803

Projektivastaava
Elina Huerta
Keski-Savo
etunimi.sukunimi@navitas.fi
puh. 044 730 8514


Jaa julkaisu