blogi ilmastonmuutos maatalous

Maatalous ja ilmasto – Vuokko Mähösen blogi

Miten ilmastomuutos vaikuttaa maatalouteen – tunnemmeko kriisikohdat ja keinot hallita niitä?

Maatalous kärsii kannattavuusongelmista. Työssäni olen havainnut, että osa maatiloista on kuitenkin kyennyt tehostamaan tuotantoaan erikoistumalla tai säästämällä muun muassa yhteiskonehankinnoilla tai parantamalla tilan rehuomavaraisuutta esimerkiksi valkuaistuotannossa. Muuttuvassa ilmastossa maatilojen on kuitenkin arvioitava muun muassa peltojen viljelyn tuottavuutta ja sato-omavaraisuuden merkitystä uudesta näkökulmasta kestävyyden kannalta.

Vesitalouden hoito tuottavuuden tärkein kulmakivi

Ilmaston muuttuessa maatilojen haasteena tulevat olemaan peltojen vesitalous sekä äärevistä sääoloista aiheutuvat muut ongelmat kuten peltojen heikentynyt kantavuus. Nämä voivat pahimmillaan haitata tavanomaista kasvinviljelyä. Vesitalouden hoito on pellon tuottavuuden kannalta tärkein kulmakivi.  Pelto-ojastojen kunnostuksesta ja ylläpidosta ei näin ollen kannata säästää. Vesitalouden hoidon jälkeen tarkastellaan maaperän kasvukuntoa ja ravinnevarallisuutta, joilla voidaan turvata ruokahuoltoa tai tilan toimintavarmuutta vuodeksi eteenpäin.

Maatiloilla tarvetta ilmastorahoitukselle

Maatiloilla on paljon halukkuutta investoida uusiutuvaan energiaan ja energiavarojen tehostamiseen kuten lannanprosessointiin, mikä parantaa samalla ravinneomavaraisuutta.  Kuitenkin osalle tiloista lainansaanti rahoituslaitoksilta on ollut haasteellista.  Tueksi olisikin tarpeellista saada erillinen rahasto. Ilmastorahaston avulla voitaisiin paikata tilojen kassakriisiä tai muutoin hankalaa tilannetta, jossa investointi jäisi hyödyntämättä.

Maatalouden ympäristöasiantuntija
Vuokko Mähönen
Pohjois-Savon ELY-keskus

Vuokko Mähönen puhui 22.4.2022 Pohjois-Savon ilmastofoorumissa aiheesta Maataloudessa haasteena muuttuva ilmasto. Voit tutustua puheenvuoron aineistoon Hiilineutraali Pohjois-Savo -verkkosivujen materiaalipankissa (Hiilineutraalipohjoissavo.fi).

Verkkosivun kuva: @maaseutuverkosto, Yrjö Tuunanen


Jaa julkaisu