ilmastofoorumi maatalous

Maatalouden ilmastoasiat esillä ilmastofoorumissa 23.10.2020

Keskustelu kävi vilkkaana, kun yli 80 osallistujaa liittyi mukaan Pohjois-Savon ilmastofoorumin tilaisuuteen 23.10.2020. Teemana oli maatalouden ilmastokysymykset ja tilaisuuden alustajana maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Pohjois-Savon kolmanteen ilmastofoorumiin oli kutsuttu puhujiksi ministeri Jari Lepän lisäksi tutkimusprofessori Kristiina Regina Luonnonvarakeskukselta, maatilayrittäjä Aila Riikonen Mäntylän tilalta Vesannolta, ympäristöjohtaja Liisa Pietola MTK:sta ja kehityspäällikkö Virpi Kling Valiolta.

Tilaisuuden tallenne

Tilaisuuden tallenne löytyy YouTubesta, ELY-keskuksen kanavalta.

Maatalouspolitiikka uudistuu ja hiilensidonta vahvistuu

Ministeri Jari Leppä toi esille puheenvuorossaan, että maa- ja metsätaloudessa on jo tehty paljon ilmaston eteen. Lisäksi ministeri Leppä muistutti, että Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 on maailman kunnianhimoisin ja ilman fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamista tavoitetta ei tulla saavuttamaan. EU:n ja Suomen maatalouspolitiikan keskiössä ovat jatkossa hiilensidonta, kiertotalous ja energiatehokkuus.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Kristiina Regina kertoi, että maankäytön muutoksilla voidaan saavuttaa huomattava päästöjen vähentyminen ja hiilensidonnan vahvistuminen. Toimenpiteiden toteuttamisessa maakunnat, kunnat, viljeljät, muut yrittäjät ja kuluttajat ovat tärkeässä roolissa. “Päästöjen vähentämiseen tarvitaan meitä kaikkia”, Regina tiivisti.

Yrittäjä Aila Riikonen Vesannon Mäntylän tilalta havainnollisti tilalla käytössä olevaa tekniikkaa, satelliittiaineistoa ja niiden tuottamaa tietoa. Jatkuvien mittausten ansiosta tiedetään muun muassa peltojen kasvukunto, toimenpiteiden vaikuttavuus ja ravinnetasapaino. “Ei lähdetä opettamaan toisiamme hiilensidonnassa, vaan tehdään tästä yhdessä Pohjois-Savon vahvuus”, Riikonen ehdotti.

Kuva: Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalouden ilmastotiekartta ja Valion hiilineutraali maito 2035

MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola esitteli kesällä valmistunutta maatalouden ilmastotiekarttaa (Mtk.fi). Tiekartassa kuvataan maatalouden päästövähennyspolut ja keskeisimmät ilmastotoimenpiteet. Toimenpiteistä tärkeimmäksi on nostettu turvemaiden käytön muutos, hiilensidonta ja vähähiiliset energiaratkaisut.

Valion kehityspäällikkö Virpi Kling kertoi ratkaisuista, joilla maidon ilmastovaikutus on mahdollista nollata. Nämä ratkaisut ovat tiivistetysti nurmipeltojen hiilensidonta, orgaanisten peltomaiden päästöjen vähentäminen ja lehmän lannasta tehtävä uusiutuva energia.

Kuten puheenvuorojen ydinviesteistä voi päätellä, eri tahot ovat lähes yhtä mieltä siitä, mitkä ovat keskeisimmät keinot maatalouden ilmastokysymysten ratkaisuun. Pohjois-Savon valttikortit ovat maatalouteen liittyvä huippututkimus, jota toteutetaan Luonnonvarakeskuksen Maaningan Halolan tilalla sekä elintarviketeollisuuden ja viljelijöiden vahva yhteistyö ilmastoasioissa. Kehittämistä on vielä teknologian hyödyntämisessä hiilitaseiden parantamiseen, alueellisesssa yhteistyössä ja tutkimustiedon laajamittaisessa hyödyntämisessä.

Materiaalit

Tilaisuudessa esitetyt materiaalit löytyvät materiaalipankista, ilmastofoorumin 23.10.2020 kansiosta.

Iso kuva: Maaseutuverkosto, kuvaaja: Martina Motzbäuchel


Jaa julkaisu