blogit ilmastonmuutos

Ilmastotyöstä vielä vähäsen – Laura Leppäsen blogi

Pohjois-Savon ELY -keskuksen tilaaman selvityksen mukaan Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2018 olivat noin 2 200 kt CO2 ekv. eli 2 200 000 tonnia hiilidioksidia pöllähtää kaikesta toiminnastamme ilmakehään. Samaan aikaan selvityksen mukaan Pohjois-Savon maankäyttösektori sitoo hiilidioksidia noin 736 kt CO2 ekv. eli 736 000 tonnia hiilidioksidia sitoutuu pääasiassa metsiin. Kaikessa toiminnassamme siis aiheutamme enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin metsämaamme pystyy niitä sitomaan. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoittaa, että kaikki Suomessa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt tulisi sitoutua metsiin, peltoihin ja nurmiin.

Talouskasvu ja kansakunnan hyvinvointi on pitkälle sitoutunut luonnonvarojen hyödyntämiseen, jonka seurauksena syntyy ilmastopäästöjä. Mitä Suomi olisi ilman metsäteollisuutta tai puhtaita elintarvikkeita tuottavaa maataloutta? Teknologiateollisuus tuottaa laitteita ja koneita meille ja maailmalle, telakkateollisuus loistoristeilijöitä maailman merille. Energiasektori turvaa kaikkialle maahamme riittävästi sähköä ja lämpöä niin asukkaiden kuin yritystenkin käyttöön. Kaikki teollisuuden alat tuottavat toimiessaan päästöjä. Viisasten kivenä onkin pienentää päästöjä tuotannon pysyessä samana tai kasvaessa.

Mikä ilmastotyössä sitten onkaan kuntien tai yhden kuntalaisen rooli?

Jos vaikkapa Vieremä tai Joroinen tuottaa laskennallisesti yhden prosentin Pohjois-Savon päästöistä, kannattaako ilmastotyöhön panostaa aikaa ja rahaa? Samaa pohtii yksittäinen kuluttaja. Mitä merkitystä on yhden ihmisen kuluttajavalinnoilla tai piskuisen kunnan päästöillä verrattuna koko Suomen päästöihin tai päästöihin maailman laajuisesti?

Ilmastopäästöt kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos on prosessi, jonka tarkkoja seurauksia emme tiedä. Se tiedetään, että ilmastonmuutos johtaa maapallon lämpötilan nousuun, valtamerien lämpötilojen nousuun, se vaikuttaa merivirtoihin ja tuuliin ja sateen muodostumiseen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat meihin kaikkiin. Siksi ilmastotyö on merkityksellistä ja siksi siihen tulisi kaikkien osallistua. Niin piskuisen kunnan kuin yksittäisen kuluttajan, eri kokoisten valtioiden kuin yritystenkin. Tässä asiassa oikotietä ei ole tunnistettavissa.

Jokaisella toimella ja toimijalla on siis merkitystä! Ilmastopäästöjen vähentäminen vaatii valtiollisesti ohjattuja toimia, kuntien esimerkkiä, yritysten rohkeita ulostuloja ympäristötoimiensa kertomisessa sekä yksittäisten kuluttajien kulutusvalintoja. Jokainen toimi on tärkeä ja merkityksellinen.

Maakunnassa tehdään tällä hetkellä vahvaa ilmastotyöstä. Hiilineutraali maakunta -hankkeessa rakennetaan Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa ja suuntaviivoja Pohjois-Savon toimille. KESTO -hankkeessa laaditaan seudullisia ilmasto-ohjelmia Ylä-Savoon ja Keski-Savoon sekä kuntakohtaisia ilmaston toimenpidesuunnitelmia. Lisäksi käynnissä on monia muita hankkeita, joissa ilmastoasiat ovat myös esillä.

Kannustan kaikkia heittämään sankarin viitan harteilleen ja osallistumaan Pohjois-Savon ilmastotyöhön!

Aurinkoisen kesäisin terveisin
Laura Leppänen
Projektipäällikkö KESTO -hanke


Jaa julkaisu