blogit ilmastoturvallisuus sääilmiöt

Ilmastoturvallisuudella varautumista ja sopeutumista sään ääri-ilmiöihin

Ilmastonmuutoksen näkyvin ja tuntuvin ilmiö on entistä ennakoimaton sää. Sään ääri-ilmiöt kuten rankkasateet, myrskyt, uuvuttavat helteet ja pitkät kuivuusjaksot aiheuttavat mm. metsäpaloja, tulvia ja maanvyörymiä. Ne ovat kasvava uhka ihmisten arjen turvallisuudelle ja yhteiskunnan häiriöttömälle toiminnalle. Seuraukset näkyvät mm. vesipulana, sairastumisina ja ruokahuollon heikentymisenä, ja jo nyt ilmastopakolaisuutena. Tätä kehitystä kuvaa hyvin käsite ilmastoturvallisuus, joka on ennen kaikkea varautumista ja sopeutumista sään ääri-ilmiöihin.

Miksi ilmastoturvallisuus on tärkeää?

Ilmastoturvallisuustyö on keskeinen osa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals – Agenda 2030) toimeenpanoa, jossa kestävää kehitystä edistetään kokonaisvaltaisesti siten, että taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen ja kulttuurinen kestävyys muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Ilmastoturvallisuustyö on myös kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamista, koska sään ääri-ilmiöt lisääntyvät kaikkialla ja koskettavat kaikkia maapallolla.

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa Suomen sääilmiöihin. Osa muutoksista on jo havaittavissa. Pitkät kesähelteet, rajuilmat, äkilliset vesimäärät, tykkylumi jne. lisääntyvät myös Pohjois-Savossa. Tulevaisuudessa yhteiskunnan täytyykin varautua paremmin sään ääri-ilmiöihin, jotka voivat aiheuttaa monenlaista haittaa ja tuhoa. Esimerkiksi voimakas lumimyrsky voi aiheuttaa lukuisia tapahtumaketjuja, joiden keskinäisriippuvuudet aiheuttavat yllätyksiä niin viranomaisille kuin elinkeinoelämälle ja lopulta kansalaisille kun tiet tukkeutuvat, sähköt katkeavat, ruokahuolto vaikeutuu ja terveyskeskukset ylikuormittuvat. Ilmastoturvallisuus on ennen kaikkea keskinäisriippuvuuksien hallintaa.

Lumimyrskyn aiheuttaman tapahtumaketjun mahdollisia turvallisuusindikaattoreita
Kuva: Teknologian tutkimuskeskus VTT. Lumimyrskyn aiheuttaman tapahtumaketjun mahdollisia turvallisuusindikaattoreita. Klikkaa kuvaa, niin saat sen suuremmaksi.

Maa- ja metsätalous ovat erityisen haavoittuvia sään ääri-ilmiöiden vaikutuksille. Varautuminen ja sopeutuminen edellyttääkin sen ymmärtämistä, miten kestävän kehityksen tavoitteet linkittyvät toisiinsa. Erityisen paljon ristiinkytkentöjä on vesi-, ruoka- energia- ja metsätavoitteissa, joihin liittyvät toimenpiteet vaikuttavat toinen toisiinsa. Ristiinkytkentöihin perustuva lähestymistapa tuottaa kestäviä ratkaisuja varautumiseen ja sopeutumiseen kokonaisvaltaisesti.

Pohjois-Savon ilmastoturvallisuustyö

Pohjois-Savossa on käynnistetty ilmastoturvallisuustyö, joka painottuu maa- ja metsätalouteen. Savonia-ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto keskeisimpinä tavoitteina on:

  • Rakentaa uudenlainen ilmastoon liittyvä, yritysten henkilökunnalle suunnattu koulutuskonsepti.
  • Luoda verkosto yritysyhteistyölle ilmastoturvallisuuteen liittyvien ratkaisujen kehittämiseksi.

Pohjois-Savossa on maa- ja metsätalousalalla yrityksiä, joissa on hyvää pohjaa ilmastoturvallisuustyölle; esimerkiksi metsätuhojen hallinnasta on pitkä kokemus ja lisäksi osaamme toimia kylmässä.

Lisäksi hankkeessa kehitetään luotettavia tapoja viestiä ilmastoon liittyvistä asioista sekä edistetään kansainvälistä yhteistyötä niin EU:ssa kuin YK:ssa. YK:n kanssa Savonia järjestikin kumppaneinaan ulko- ja sisäministeriö sekä Punainen Risti viime helmikuussa ilmastoturvallisuuden työpajan Genevessä osana humanitaarisen yhteistyön viikkoa.

Sataa paljon vettä, keskellä käsi joka pitää sateenvarjoa.

Ilmastoturvallisuustyön onnistuminen vaatii saumatonta yhteistoimintaa niin viranomaisten, yritysten kuin koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kesken. Tulevaisuuden ennustaminen, johon sään ääri-ilmiöihin varautuminen ja sopeutuminen perustuu tapahtuu yhteistyössä, jossa sovitellaan erilaisia näkökulmia, jotka pohjaavat tutkimustiedolle. Tätä uudenlaista alueellista varautumista kehitetään soveltamalla uunituoretta Valtioneuvoston julkaisemaa Alueellisen turvallisuuden tila – ATT-mallia (alueellista turvallisuussuunnittelua ja varautumista tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli).

Ilmastoturvallisuustyö sitoo Pohjois-Savon uudistuvaan kansainväliseen yhteistyöhön ja ennen kaikkea eurooppalaisiin ilmasto- ja ympäristötoimiin. Sään ääri-ilmiöt ovat vahvasti mukana EU:n uudessa jättimäisessä Euroopan vihreän kehityksen Green Deal -ohjelmassa. Ilmastoturvallisuus on kestävän liiketoiminnan kehittämistä ja inhimillisen turvallisuuden lisäämistä.

Jyri Wuorisalo
TKI-asiantuntija (Human Security ja ilmastoturvallisuus)
Savonia-ammattikorkeakoulu

https://ilmastoturvallisuus.savonia.fi/


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *