aluekehittäminen ennakointi ilmastonmuutos

Ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden huomiointi Pohjois-Savon aluekehittämisessä

Kuinka hyvin aluekehittämisessä, alueellisissa ilmasto-ohjelmissa ja kuntien strategioissa on huomioitu ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt ja osatekijät? Pohjois-Savossa on arvioitu ilmastonmuutoksen osatekijöiden vaikutuksia alueelle osana maakunnallista ennakointityötä.

Pohjois-Savon ennakointityössä hyödynnettiin tulevaisuudentutkijoiden ja tekoälyn tuottamaa aineistoa 

Ennakointityössä arvioinnin kohteena olivat ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt ja niiden vaikutukset Pohjois-Savoon. Tavoitteena oli saada parempi kokonaiskuva ilmiöiden huomioimisesta aluekehityksessä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja varautumisessa. Ilmastonmuutoksesta seuraa haittojen lisäksi mahdollisuuksia. Ilmiöitä arvioitiin Futures Platform -työkalulla, joka kokoaa yhteen runsaan määrän kansainvälisten tutkijoiden tallentamaa ja tekoälyn kokoamaa tietoa tulevaisuuden trendeistä ja ilmiöistä. 

Ennakointiprosessi toteutettiin 2.11.-9.12.2022 välisenä aikana. Työhön osallistettiin maakunnan eri organisaatioita laajasti. Vastaajina olivat niin yksittäiset henkilöt kuin erikseen kootut ryhmät. Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri ilmiöiden vaikutusta (maltillinen-valtava) ja arviota siitä milloin ilmiö on ajankohtainen (lyhyt tähtäin/pitkä tähtäin). 

Ennakointiraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Foresavo.fi-sivuilta

Ilmiöitä arvioitiin vaikutuksen ja aikajakson perusteella 

Ilmiöpohjainen tarkastelu toi mielenkiintoista ulottuvuutta ennakointityöhön. Mielenkiintoisin huomio liittyi siihen, että ilmiöt eivät tunne sektorirajoja, joten niiden tarkastelu on kokonaisvaltaisempaa sekä vaatii tutkivampaa lähestymiskulmaa ja runsasta keskustelua. Oheisessa kuvassa on esitetty tulokset ilmiöiden vaikutuksen ja aikavälin arvioinnista. Ilmiöiden tarkemmat kuvaukset löytyvät raportista.

Ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden vaikutuksen ja aikavälin arvioinnin tulokset. Kuvan saa isommaksi klimmaalla sitä.


llmiöt, joiden vaikutusta Pohjois-Savossa arvioitiin valtavaksi (asteikolla maltillinen – valtava) on listattu alla. Ilmiöt on eritelty kahteen sen mukaan, miten niiden vaikutusta on arvioitu suhteessa ajanjaksoon. 

Valtava vaikutus lyhyellä aikavälillä: 

 • Supermyrskyt 
 • Ilmastopakolaisuus ja maahanmuutto 
 • Globaali vesikriisi
 • Amazonin sademetsän tuhoutuminen 

Valtava vaikutus pitkällä aikavälillä: 

 • Ilmastonmuutos 
 • Maailmanlaajuiset nälänhädät
 • Ympäristö- ja haittaverot 
 • Ikirouta 
 • Golfvirran heikentyminen 
 • Ekosysteemit ilmastonmuutoksessa 
 • Elinkelvoton maapallo 
 • Resurssisodat 
 • Luonnon monimuotoisuus 
 • Eläinpölyttäjät

Uusiutuvan energian ja kiertotalouden ratkaisut näkyvät alueellisissa ohjelmissa

Pohjois-Savossa on tarkasteltu myös ilmastonmuutokseen liittyviä ilmiöiden huomiointia alueellisissa ohjelmissa. Tarkastelussa keskityttiin siihen, kuinka ilmiöt näkyvät maakunta- ja maaseutuohjelmassa, Pohjois-Savon ilmastotiekartassa, kuntien ilmasto-ohjelmissa sekä strategioissa. Lähes kaikkia ohjelmia yhdistää se, että niissä on huomioitu hyvin uusiutuvien energian ratkaisut ja kiertotalouden mahdollisuudet. 

Ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden huomiointi Pohjois-Savon alueellisissa ohjelmissa, taulukko.
Ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden huomiointi alueellisissa ohjelmissa. Taulukon saa isommaksi klikkaamalla sitä.

Maakuntaohjelmassa ja maaseutuohjelmassa on tunnistettu hyvin ilmastonmuutoksen hillintään, kiertotalouteen ja energiamurrokseen liittyvät ilmiöt. Puhtaisiin teknologioihin (cleantech) ja vesiosaamiseen (globaali vesikriisi) liittyvät mahdollisuudet oli tunnistettu molemmissa ohjelmissa melko hyvin. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät ilmiöt on huomioitu osittain. Kasvukausien arvaamaton vaihtelu oli tunnistettu ilmiöksi, johon on syytä varautua jo nyt.  

Pohjois-Savon ilmastotiekartassa on tunnistettu laajemmin ilmastonmuutokseen liittyviä hillinnän ja sopeutumisen ilmiöitä sekä alueelliset ominaispiirteet. Ilmastotiekartta keskittyy kuitenkin alueellisiin painopisteisiin ja toimenpiteisiin, joten globaalit ilmiöt eivät suoraan näy tiekartan sisällössä. Täysin uusien teknologioiden käyttöönottoon, kuten pienydinvoimaloiden tai hiilidioksidin talteenottoon liittyvät toimenpiteet ovat ilmastotiekartassa melko yleisellä tasolla.  

Pohjois-Savon kuntien strategioista vain muutamissa on mainintoja ilmastonmuutoksesta tai siihen liittyvistä ilmiöistä. Pohjois-Savon kunnista yhdeksän kuntaa on laatinut ilmasto-ohjelman ja lisäksi alueella on laadittu kaksi seudullista ilmastosuunnitelmaa (Ylä-Savo ja Keski-Savo). Kuntien ilmasto-ohjelmissa tarkastellut ilmiöt on tunnistettu ja huomioitu huomattavasti paremmin kuin kuntastrategioissa. Tämä on odotettuakin, ohjelmien ja strategioiden erilaisista sisältötavoitteista johtuen. 

Työskentelyalusta ja linkki materiaaliin

Ilmastonmuutoksen osatekijöiden ennakointi toteutettiin Futures Platform -työkalulla. Futures Platform on kansainvälinen, laajasti tulevaisuudentutkijoiden käytössä oleva työkalu tulevaisuuden trendien/ilmiöiden ennustamiseen. Työkalu sisältää taustalla tietokannan (taustalla myös tekoäly), joka sisältää runsaasti kansainvälisten tutkijoiden ympäri maailmaa ajantasaisesti tallentamaa tietoa tulevaisuuden mahdollisista trendeistä ja ilmiöistä. Ennakointityön tuloksia hyödynnetään aluekehitystyössä, kuten Pohjois-Savon ilmastotiekartan päivittämisessä.
 
Ilmastonmuutoksen osatekijöiden ennakointi –raportti (Foresavo.fi) 
 
 
Kirjoittajat:  
 
Teemu Juntunen, Pohjois-Savon liitto: Future Platform-alusta ja ennakointityön raportti sekä vertailu maakunta- ja maaseutuohjelmaan. 
Saara Karkulahti, Minna Kokkonen ja Tapio Kettunen, Pohjois-Savon ELY-keskus: vertailu Pohjois-Savon ilmastotiekarttaan ja kuntien ilmasto-ohjelmiin sekä kuntastrategioihin.    
 
Yhteystiedot:  
Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen: etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi 
Projektipäällikkö Saara Karkulahti, ympäristöasiantuntija Minna Kokkonen ja ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. 


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *