videot

HIMA-hankkeen projektityöntekijä Saara Hanhelan videoterveiset

Terveisiä HIMA-hankkeen kuulumisista videolla jakaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen projektityöntekijä Saara Hanhela. Videolla tiivistelmä hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä.

Videon sisältö lyhyesti:

Hiilineutraali maakunta (HIMA) -hankkeen tavoitteena on tuoda Euroopan Unionin sekä Suomen tavoitteet Pohjois-Savon maakunnan tasolle.

HIMA-hankkeessa on 4 eri toimenpidettä:

1.Määritetään maakunnan hiilitase

  • Benviroc Oy on tehnyt laskennat kasvihuonekaasupäästöistä kuntatasolla
  • Luonnonvarakeskus on tehnyt laskennat hiilinielujen osalta
  • Tämän tiedon avulla alamme koota Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa

2. Käynnistetään ilmastofoorumi

  • Ensimmäinen tilaisuus pidettiin verkossa toukokuussa
  • Kyseessä on kaikille avoin foorumi tiedon- ja ajatustenvaihtoon
  • Foorumi on alusta, joka mahdollistaa erilaisia tilaisuuksia, ja jonka kautta tuodaan esille erilaisia ilmastotyön teemoja.

3. Laaditaan Pohjois-Savon ilmastotiekartta

  • Tämä työ jatkaa vuonna 2013 laaditun Savon ilmasto-ohjelman työtä
  • Tiekarttaan kirjataan ylös yhteiset tavoitteet ilmastotyölle
  • Työtä varten on nimetty ohjausryhmä, jonka puheenjohtajina toimivat maakuntajohtaja Marko Korhonen ja ylijohtaja Pasi Patrikainen

4. Käynnistetään maakunnallinen ilmastoviestintä

  • Maakuntaan saadaan omat ilmastotyön verkkosivut sekä ilmastotyölle oma visuaalinen ilme

Tärkeintä maakunnan ilmastotyössä on yhteistyö ja verkostojen merkitys. Hankkeet vauhdittavat yhteistä työtä sekä ovat apuna ja tukena.

Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen ilmastoon.


Jaa julkaisu