ilmastoturvallisuus kokonaisturvallisuus podcast

Ei hätiä mitiä – Puhetta kokonaisturvallisuudesta -podcastsarja Harriet Lonkan ja Jyri Wuorisalon johdattelemana

Elämme aikaa, jossa turvallisuuden kysymykset nousevat esille ja puhuttavat päivittäin. Viime vuosien korona, etenevä ilmastonmuutos ja monenlainen epävakaus maailmassa haastavat tavan takaa turvallisuuden kokemusta ja saavat pohtimaan tulevaa.

Ei hätiä mitiä -podcastsarja keskittyy yhteiskunnan resilienssiin, kriisinkestävyyteen, ja sen edistämiseen niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin näkökulmista yksilöä unohtamatta. Jaksot muodostavat kiinnostavan ja monipuolisen kokonaisuuden nostaen esille eri tahojen yhteistyön ja aktiivisen toimeliaisuuden merkityksen. Samalla sarja oivalluttaa jokaisen mahdollisuuksista kokonaisturvallisuuden edistämisessä. Ei siis hätiä mitiä!

Ei hätiä mitiä – Puhetta kokonaisturvallisuudesta -podcastsarja Spotifyssä:

Sarja on tuotettu Kokonaisturvallisuuden klusterin, Pohjois-Savon liiton sekä Savonia-ammattikorkeakoulun Ilmastokriisi-hankkeen yhteistyönä.

Ensimmäinen tuotantokausi sisältää kuusi teemaa:

Avausjakso

Sarjan avausjaksossa Harriet Lonka Ja Jyri Wuorisalo keskustelevat siitä, mitä ovat turvallisuus ja kokonaisturvallisuus ja millaisista tekijöistä ne rakentuvat arjessa ja kriisin kohdatessa. Jaksossa liikutaan henkisen kriisinkestävyyden kysymyksistä siihen, miten turvallisuutta luodaan yhteiskunnan eri tasoilla. Avausjakso kysymyksenasetteluineen muodostaa kehyksen sarjan myöhemmille teemoille.

Kokonaisturvallisuus ja varautuminen

Miten kotitalouksien tulisi varautua? Entä mitä on yrityskotivara? Ei hätiä mitiä -podcast-sarjan toisessa jaksossa huoltovarmuuskeskuksen yksityisen turva-alan poolin sihteeri, Palvelualojen työnantajien (Palta ry) valmiuspäällikkö Katja Ahola johdattelee pohtimaan, miksi niin kotien kuin yritysten tulisi osata varautua arjessa ja mitä varautumiseen tarvitaan. Mitä kotien komeroista tulisi aina löytyä? Miten yhteistyö ja luottamus liittyvät yritysten jatkuvuuden hallintaan ja millaisia kimmokkeita varautuminen tarjoaa toiminnan ja palvelujen kehittämiseen? Kuuntele ja poimi parhaat vinkit!

Kokonaisturvallisuus ja aluekehittäminen

Miten kokonaisturvallisuus liittyy Suomen kasvuun hyvinvointivaltioksi ja miten se tulisi huomioida alueellisessa kehittämisessä tänä päivänä? Ei hätiä mitiä -podcastsarjan kolmannessa jaksossa aluekehityspäällikkö Heikki Sirviö Pohjois-Savon liitosta avaa hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivien – sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, alueellisen eheytymisen ja talouskasvun – kytkeytymistä kokonaisturvallisuuteen valtakunnallisesti ja Pohjois-Savossa. Jaksossa pohditaan, millaiset aluekehittämisen toimet edistävät kokonaisturvallisuutta ja mitkä aluepolitiikan suunnat uhkaavat sitä rapauttaa. Kuuntele myös, miten kokonaisturvallisuuden edistäminen voi toimia alueellisen ja ylimaakunnallisen kehittämisen ja yhteistyön vauhdittajana.

Kokonaisturvallisuus ja yrittäminen

Yrityksille turvallisuus on jokapäiväistä riskien hallintaa ja riskien hallinta taas osa niiden kilpailukykyä. Viime vuodet ovat koetelleet yritysten resilienssiä monella tapaa. Mikä kannattelee yrityksiä ja vie niitä eteenpäin haastavissakin olosuhteissa? Mitä voimme oppia yrityksiltä? Ei hätiä mitiä -podcast-sarjan neljännessä jaksossa Savon Yrittäjien ja Kokonaisturvallisuuden klusterin puheenjohtaja Paula Aikio-Tallgren paljastaa, miksi juuri yritykset ovat erinomainen ja vahva kumppani kokonaisturvallisuuden edistämisessä. Aikio-Tallgren myös muistuttaa, ettei muuttuva turvallisuus- ja toimintaympäristö ole tuonut mukanaan yksinomaan uhkia vaan myös monenlaisia kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia kokonaisturvallisuuden kentällä. Kuuntele, millaisia yhteistyön ja kehittämisen edellytyksiä Kokonaisturvallisuuden klusterista avautuu.  

Kokonaisturvallisuus ja rakentaminen

Rakentaminen ja rakennetut ympäristöt ovat keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Miten muuttunut toiminta- ja turvallisuusympäristö vaikuttaa varautumisen painopisteisiin rakentamisessa ja millaisin konkreettisin keinoin varautumista alalla tehdään? Ei hätiä mitiä -podcastsarjan viidennessä jaksossa vieraana kuullaan Kimmo Anttosta, joka toimii Rakennusteollisuuden aluepäällikkönä ja rakennuspoolin aluetoimikunnan sihteerinä. Anttonen rohkaisee yrityksiä ottamaan paikkansa yhteiskunnassa kokonaisturvallisuutta edistävässä yhteistyössä muistuttaen samalla, että varautuminen on osa yritysten jatkuvuudenhallintaa ja kilpailukykyä. Kuuntele, millaisia kehittämisen ja liiketoiminnan näkymiä kokonaisturvallisuuden tematiikka luo rakentamiseen itäisessä Suomessa.

Kokonaisturvallisuus ja hyvinvointialueet

Mitä on turvallisuuden demokratisoiminen ja miten se toteutuu käytännössä? Ei hätiä mitiä -podcastsarjan kuudennessa jaksossa asiantuntijavieraana on kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo HYVIL Oy:stä. Turvallisuusympäristön muutos on ajankohtainen ja puhuttaa niin hyvinvointialueilla kuin kunnissa. Jaksossa pohditaan yhteisen tekemisen ja tiedon jakamisen mahdollisuuksia ja haasteita niin hallinnonalojen välillä kuin eri sidostahojen ja toimijoiden kesken. Mikä on viranomaisten rooli, entä kansalaisten? Kuuntele, kenelle kokonaisturvallisuuden edistäminen hyvinvointialueilla ja kunnissa kuuluu.


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *