mukana yhteisellä polulla

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan ja maakunnan yhteisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla kunniamerkki-logo.

YSAO kouluttaa tulevaisuuden tekijöitä ja kehittää oppimisympäristöjä kestävyyden periaatteiden mukaisesti

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja sen ylläpitämä Ylä-Savon ammattiopisto eli YSAO on ammatillisen koulutuksen moniosaaja. Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä luonnonvara-, logistiikka-, teknologia-, rakentamis-, työelämä-, ja palveluosaamiseen.

Meillä on vahvat yhteistyöverkostot ja YSAO toimii Ylä-Savon osaamisen kumppanuuspöydän koordinaatiotahona. Kansainvälisyys on keskeinen osa toimintaamme. Ysao tekee myös aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä ilmastotyön kehittämiseksi esimerkiksi EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmissa.

Kehitämme oppimisympäristöjämme jatkuvasti kestävyyden ja hiilineutraaliuden periaatteiden mukaisesti. Oppimisympäristöihimme lukeutuvat niin eri kampusalueet kuin digitaaliset oppimisympäristöt. Olemme mukana valtakunnallisessa Vaski – vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa (2021 – 2023), jossa tavoitteena on muun muassa oppilaitosten hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta, osaamisen kehittäminen ja kestävän kehityksen viestintä.

Ylä-Savon ammattiopiston luonnonvara-alalle kestävän kehityksen sertifikaatti

YSAO luonnonvara-ala on saanut Opetus-, kasvatus ja koulutusalojen säätiön myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin. Saatu sertifikaatti on meille välietappi matkallamme eteenpäin kestävässä kehityksessä ja hiilineutraalissa tulevaisuudessa. Seuraava tavoitteemme on koko oppilaitoksen sertifiointi ja jatkamme toimintamme kehittämisestä siten, että oppilaitoksemme olisi hiilineutraali vuonna 2035 Suomen kansallisten tavoitteiden mukaisesti.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän ja yhteistyökumppaneiden ilmastotoimilla haluamme edistää kestävää kehitystä ja olla mukana yhteisellä polulla luomassa hiilineutraalia Pohjois-Savoa.

Lisätietoja

Tiina Tuovinen
Kestävän kehityksen koordinaattori, tuntiopettaja
tiina.tuovinen(at)ysao.fi
p. 0401918333


Jaa julkaisu