mukana yhteisellä polulla

Vieremän kunta mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Vireä Vieremä ilmastotyössä

Vieremän kunta on innokkaasti mukana laatimassa Pohjois-Savoon ilmastotiekarttaa. Kunta osallistui aikaisemin Iisalmen reitin vesivisiotyöhön. Prosessin aikana huomattiin, että elinkeinoelämän tehokkuusvaatimukset ja ilmasto- sekä luontoarvot ovat helpoiten yhdistettävissä avoimella vuoropuhelulla ja yhteisillä pitkän aikavälin tavoitteilla. Niin ilmastotiekartan kuin vesivisionkin laadinta ovat mainio tausta kunnan omalle strategiatyölle ja luovat hyvää materiaalia esimerkiksi perus- ja lukio-opetukseen.

Kiertotaloutta ja energiatehokkuutta

Vieremä on yli tuhannen teollisen työpaikan ja lähes 40 miljoonan vuosittaisen maitolitran myötä merkittävä työssäkäynti- ja tuotantoalue Pohjois-Savossa. Kunnassa on panostettu kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen. Teollisuuden sivuvirrat hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa ja aurinkoenergian käyttöä on asteittain lisätty. Kunnan henkilökuntaa kannustetaan hyötyliikuntaan ja Vieremä osallistuu joukkoliikenteen työmatkakokokeiluun Iisalmen ja Vieremän välillä. Nuoria ohjataan vastuulliseen kulutukseen hävikkiruokamittarin avulla. Koululainen näkee mittarista helposti päivittäin syntyvän ruokahävikin.

Kysyntää ympäristöinnovaatioille

Vieremällä syntyy hienoja ympäristöinnovaatioita. Livetech Oy kehittänyt biomateriaaliaumojen suojaukseen ekologisen menetelmän, joka mahdollistaa muovin käytön lopettamisen esimerkiksi hakeaumojen suojaamisessa. Patentoitu menetelmä on herättänyt paljon kiinnostusta energia-alan yrityksissä. Kunta on Livetech Oy mukana kehittämässä mullistavaa menetelmää edelleen.

Lisätietoja

Mika Suomalainen
Vieremän kunnanjohtaja
mika.suomalainen(at)vierema.fi


Jaa julkaisu