mukana yhteisellä polulla

Elävä säätiö mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan ja maakunnan yhteisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Elävä säätiö edistää kestävää kehitystä monella tapaa

Elävä säätiöllä on merkittävä rooli Pohjois-Savon alueen kiertotalouden edistäjänä. Toiminta tukee erilaisten tuotteiden uudelleenkäyttöä ja materiaalien kierrätystä. Kiertotalous on merkittävässä osassa säätiön tuottamissa sosiaali- ja valmennuspalveluissa.

Elävä säätiön kierrätysmyymälöiden kautta kulkee monia tavaroita

Elävä säätiö osallistuu alueen yhteiskuntavastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen monin eri tavoin. Säätiön toimipisteet ja Elävä kauppa- myymälät Kuopiossa, Leppävirralla, Varkaudessa ja Siilinjärvellä käsittelevät vuosittain yli 600 000 kg erilaista kierrätystavaraa. Säätiö on viime vuosina myös kehittänyt arviointi- ja raportointijärjestelmiään, joiden kautta pystytään tarkemmin seuraamaan ja kehittämään materiaalivirtojen uudelleenkäyttöä ja ehkäisemään myös paremmin jätehävikkiä.

Vuoden 2022 tunnusluvut olivatkin mielenkiintoisia. Myymälöissä kävi ostavia asiakkaita yli 135 000 henkilöä, jotka ostivat:

  • yli 100 000 astiaa
  • yli 90 000 erilaista vaatetta
  • noin 25 000 kirjaa
  • noin 17 000 huonekalua

Monipuolinen työtoiminta on merkittävässä roolissa

Lahjoitukseen tuodut ja myyntiin päätyvät tuotteet eivät siirry paikoilleen itsekseen. Säätiön perustehtävänä on työllisyyden edistäminen ja kiertotalouden ympärille muotoutuukin monipuolinen työtoiminta. Sosiaalinen vahvistuminen ja työelämätaitojen karttuminen sekä osaltaan kiertotalousasiantuntijuuden vahvistuminen ovatkin säätiön ydintavoitteita työllistämistoiminnassa. Toimintaamme osallistui vuonna 2022 lähes 800 valmentautujaa, joista noin puolet oli nuoria. Työtoiminnassamme kierrätykseen tulevat tuotteet tarkistetaan, puhdistetaan, lajitellaan, kuljetetaan, korjataan ja hinnoitellaan. Tästä työstä vastaavat valmentautujamme yhdessä ammattilaisten johdolla.

Yhtenä kehittämiskohteena säätiöllä on ollutkin kiertotalous- ja ympäristöasiantuntijuuden korostaminen, sillä edelleen yhteiskunnassa toimialaa leimaavat jätteisiin ja niihin liittyvät mielikuvat, vaikka itse työ on erittäin mielenkiintoista ja antoisaa. Vanhojen tuotteiden arviointi ja asiantunteva kunnostus tuovat merkitystä, joka tuntuu kiinnostavan eri ikäisiä henkilöitä. Lisäksi luovuudelle annetaan tilaa, kun esimerkiksi vanhoista sängynaluslaudoista ja pöytälevyistä syntyykin täysin uusi lasten puuhevonen tai vanhoista kankaista uusi mekko.

Kierrätystuotteiden hiilijalanjälki näkyväksi

Tulevaisuudessa säätiö paneutuu digitalisaation mahdollisuuksiin ja aloittaa hiilijalanjäljen laskemisen kierrätystuotteille. Tämä antaa myös asiakkaillemme tarkempaa tietoa siitä, miten jokainen voi omilla kulutustottumuksillaan sekä kierrätystä harjoittamalla tehdä maakunnastamme vieläkin ympäristöystävällisemmän ja hiilineutraalimman.

Lisätietoja

Erno Kääriäinen
Toimitusjohtaja, Elävä säätiö sr
erno.kaariainen(at)elava.fi

Teksti ja säätiön logo päivitetty 5.4.2023


Jaa julkaisu