ilmastonmuutos metsäkeskus sopeutuminen varautuminen

ToiMeKSI – toimijoiden ja metsänomistajien kouluttautumisesta sopeutumisesta ilmastonmuutokseen -hanke

Toteuttajat ja toteutusaika

Suomen metsäkeksus

1.9.2023–30.9.2024

Budjetti ja rahoitus

Budjetti: 674 000 €

Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoite on vaikuttaa metsänomistajiin ja metsäammattilaisiin informaatio-ohjauksella niin, että

a) maankäyttösektorin tavoitteita edistävien metsänhoitotöiden määrä kasvaa erityisesti edistämällä Orpon hallitusohjelman mukaisesti metsien lannoitusta ja metsänhoitorästien purkua,

b) monimuotoisuuden turvaamisen ja ilmastokestävyyden yhtäaikaisesti huomioivat metsänkäsittelymenetelmät valtavirtaistuvat erityisesti turvemailla.

Yleisenä tavoitteena on lisätä Metsään.fi-palvelun hyödyntämistä metsätietojen tarkastelussa, sähköisessä asioinnissa, sekä metsänomistajien ja toimijoiden kohtaamisissa.

Toimenpiteet

Toimeksi-hankkeessa keskitytään viemään käytäntöön Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa tuotettua tietoa ja ilmasto-osaamista. Hankkeessa keskitytään erityisesti metsänlannoituksen, nuoren metsän hoidon, suometsänhoidon ja metsätuhojen teemoihin.

Hankkeen etenemisen suuntaviivat

 • Syksy 2023: Asiakastarpeiden kartoitus sidosryhmätyöpajoilla.
 • Syksy 2023: Olemassa olevien koulutusmateriaalien kartoitus.
 • Talvi 2024: Etäkoulutuksia hankkeen teemoista
 • Talvi-kesä 2024: Uusien koulutusmateriaalien tuotanto
 • Kevät-kesä 2024: Lähikoulutuksia hankkeen teemoista
 • Koko hankeaika: Metsäalan toimijoiden henkilökohtainen tavoittaminen.
 • Koko hankeaika: Viestintää hankkeen teemoista metsänlannoitus, nuoren metsän hoito, suometsänhoito ja metsätuhot.
 • Koko hankeaika: Hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuuden todentaminen.
 • Hankkeen jälkeen:
  • Lisääntyvä ymmärrys asiakkaiden tarpeista.
  • Metsänomistajien ja metsäammattilaisten tietoisuus ilmastokestävästä metsänhoidosta kasvaa.
  • Parhaiksi tunnistetut ja tuotetut materiaalit jäävät hyödyttämään asiakkaita

Lisätietoja

Juha Tuononen

projektipäällikkö

puh. 050 348 5599

etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Metsäkeskuksen logo
Nappaa hiilestä kiinni -logo

Jaa julkaisu