Kiertotalous sivuvirrat tekstiilit

Tekstiilien sivuvirta ja SAUMA-hankkeet

Tekstiilien sivuvirta – Alueelliset sivuvirta- ja poistotekstiilit Pohjois-Savossa

Toteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulu
Toteutusaika: 1.4.2023-31.5.2025
Rahoitus:

  • Haettava EU- ja valtion rahoitus 185 099 € (75 %)
  • Omarahoitus: Muu julkinen rahoitus 56 001 € (22,69%)
  • Yksityinen rahoitus 5 700 € (2,31%)
  • Rahoitussuunnitelma yhteensä 246 800 €

Sauma – alueelliset sivuvirta- ja poistotekstiilit Pohjois- Savossa

Toteuttaja: Elävä-säätiö
Toteutusaika: 15.3.2023-14.3.2025
Rahoitus:

  • Haettava EU-ja valtion rahoitus 42 412 € (80 %)
  • Omarahoitus: Yksityinen rahoitus 10 604 € (20 %)
  • Rahoitussuunnitelma yhteensä 53 016 €

Hankekuvaus

Tekstiilien sivuvirta ja SAUMA -hankkeissa selvitetään ja kehitetään yritysten kiertotalouteen siirtymistä: sivuvirta- ja poistotekstiilien uudelleenkäyttöä ja kierrossa pysymistä sekä tekstiilihukan ennaltaehkäisemistä koko arvoketjussa. Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka yritysten ja kuluttajien tekstiilien sivuvirtoja ja poistotekstiilejä voitaisiin hyödyntää alueellisesti. Työnjako hankkeiden osalta on seuraava: Savonia tekee ensisijaisesti yhteistyötä yritysten kanssa, ja Elävä säätiö tutkii ja kehittää kiertotaloutta kuluttajapuolella.

Hankkeessa kehitetään toimintaympäristöä ja toimintatapoja ja kuinka yritykset voisivat hyödyntää poisto- ja sivuvirtatekstiilejä paremmin liiketoiminnassaan, jotta tekstiilien arvo säilyy kierrossa. Tuotteen ympäristövaikutuksista 80 % määritellään jo tuotesuunnittelu- ja tuotantovaiheessa. Tekstiilien ja vaatteiden elinkaarta pidentämällä voidaan vaikuttaa ratkaisevasti vastuullisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen. Kaikkein ympäristöystävällisin tuote on se, joka kestää käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Tähän tarvitaan uutta kiertotalouden mukaista palveluliiketoimintaa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää alueellisen toimintaympäristön ja pohjoissavolaisten tekstiili- ja vaatetusalan yritysten kiertotalouteen siirtymistä ja kasvattaa alueellista tekstiilisivuvirtojen ja poistotekstiilien jalostusarvoa. Lisäksi tavoitteena on selvittää digitaalisten toimintamallien ja alustojen nykytilaa sekä kehittää digitaalisia palvelupolkuja.

Hankkeessa selvitetään, kuinka yritysten tekstiilisivuvirtoja ja kuluttajien poistotekstiilejä hyödynnetään tällä hetkellä ja kuinka niitä voitaisiin hyödyntää paremmin, jotta tekstiilien arvo säilyy kierrossa sekä kuinka tekstiilihukkaa voidaan ennaltaehkäistä. Hanke kehittää alueellisia toimintatapoja ja toimintaympäristöä vihreän siirtymän ja kiertotalouden mukaisiksi. Tavoitteena on jalkauttaa kiertotalouden mukaisia arvoja ja menetelmiä yritysten liiketoimintastrategioihin.

Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääntyminen kiertotalouteen siirtymisessä, poistotekstiilien ja sivuvirtojen hyödyntämisessä ja hallitsemisessa yritystoiminnassa sekä yksilötasolla.

Tulokset

Hankkeen tuloksissa on selvitys EU:n ja valtion lainsäädännön vaatimusten vaikutuksista alueellisten yritysten toimintaan. Nykytilaselvitys alueellisten toimijoiden materiaalivirroista ja jakeluketjuista. Sivuvirta- ja poistotekstiilien keräämisen ja hyödyntämisen sekä yhteistyöverkostojen alustavat alueelliset mallit. Muutokset ja tulevaisuuskuvat yritysten toimintaympäristössä: uusia kiertotalouden ja palveluliiketoiminnan ideoita sivuvirta- ja poistotekstiileiden hyödyntämiseen ja tekstiilihukan ennaltaehkäisemiseen.

Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääntyminen kiertotalouteen siirtymisessä, poistotekstiilien ja sivuvirtojen hyödyntämisessä ja hallitsemisessa yritystoiminnassa. Hankkeen myötä yrityksillä on tulevaisuuden näkymiä, kykyä edistää ja toteuttaa EU tekstiilistrategian ja kiertotalouden mukaista liiketoimintaa tulevaisuudessa. Kiertotalouteen siirtyminen yrityksissä vahvistuu: hanke tukee tekstiili- ja vaatetusalan yritysten vihreää siirtymää ja kiertotalouden mukaisia muutoksia toimintaympäristössä ja yritystoiminnassa.

Lisätietoja

Tekstiilien sivuvirta -hanke:
Hankkeen verkkosivut (tekstiiliensivuvirta.fi)
Instagram: Bio- ja kiertotalous

Eeva Käärmekallio
Projektipäällikkö
p. +358 447856157
eeva.kaarmekallio(a)savonia.fi

Mirka Tuovinen
Projektisuunnittelija
p. +358 447856165
mirka.tuovinen(a)savonia.fi

Sauma -hanke:
Hankkeen verkkosivut (elava.fi)
Instragram: sauma_hanke

Kaisa Kolkka
Projektisuunnittelija
p. +358 440225858
kaisa.kolkka(a)elava.fi


Jaa julkaisu