mukana yhteisellä polulla

Siilinjärven kunta mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Tunnus, jossa lukee mukana yhteisellä polulla, Hiilineutraali Pohjois-Savo

Siilinjärven kunnan edustaja on mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan ohjausryhmässä vahvistaen tiekarttatyön kuntanäkemystä. Siilinjärven kunnalle laaditaan ilmasto-ohjelma Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma (KESTO) -hankkeessa vuosina 2020 – 2021.

Mitä Siilinjärvellä olemme tehneet ja tulemme tekemään?

Tässä nostoja kuntamme ilmastoteoista:

  • Kaikki öljylämmityskattilat on poistettu varsinaisesta lämmöntuotannosta ja olemme siirtyneet geoenergiaan tai pellettiin
  • Aurinkopaneeleja on asennettu kahdeksaan kohteeseen yht. 670 kpl, laskennallinen sähköntuotantoteho on lähes 180 kWp
    • Keväällä 2020 asennettiin 120 aurinkopaneelia päiväkoti Pikkusiiliin, Vuorelaan. Lue lisää tästä.
  • Kunnan tulevissa toimitilainvestoinneissa ratkaistaan tilojen tehokkuuteen, energiansäästöön ja lämmitykseen liittyvät kysymykset
  • Työajoihin käytetään hybridejä tai vähäpäästöisiä, nykyaikaisia diesel-autoja
  • Katuvalaistuksessa on siirrytty käyttämään led-valaistusta ja pitkän tähtäimen suunnitelmissa on tarkoitus vaihtaa kaikki valaistus led-tekniikkaan ml. liikuntareitit ja -paikat
  • Kannustamme kuntalaisia joukkoliikenteen käyttäjiksi parantamalla pysäkkikatoksia ja rakentamalla pyöräkatoksia
  • Kunta tekee kehitystyötä sähköisten palvelujen aikaansaamiseksi
  • Käytämme lähiruokaa

Lisätietoja

Ari Kainulainen
Tekninen johtaja
Siilinjärven kunta
ari.kainulainen(at)siilinjarvi.fi


Jaa julkaisu