mukana yhteisellä polulla

Savon Voima mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Savon Voima on mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan työssä. Vahvistamme koko alueen näkemystä tuomalla energian hiilineutraalisuustiekartan toteutumista osaltamme käytännön toimenpiteiden kautta sekä energian tuotantoon, -jakeluun että asiakkaidemme kautta kulutukseen.

Käytännössä tavoitteitamme ovat:

  • Tuotettu sähkö on lähes kokonaan päästöttömillä energialähteillä tuotettua vuonna 2025.
  • Turpeen käyttö puolitetaan vuoteen 2025 mennessä  ja kaukolämmöntuotannon CO2-päästöt pienenevät. Turvetta korvataan pääasiassa puulla. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme muita uusiutuvia polttoaineita, geo- tai syvälämpöä tai muita teknologisia ratkaisuja.
  • Tämä lisäksi kartoitamme lämmöntalteenottokohteita, joiden hukkalämpöä voidaan hyödyntää ja ostaa  kaukolämpöverkkoon. Savon Voima tarjoaa myös hiilidioksidivapaata KaukoVihreä-tuotetta ja se on automaattisesti jo kaikkien omakotiasiakkaidemme kaukolämpötuotteena.  Lämpöverkon hiilineutraalisuusinvestoinnit tuovat nopeasti satoja, jopa tuhansia käyttöpaikkoja (kiinteistöjä) kerralla hiilineutraaliksi.
  • Olemme mukana selvittämässä erilaisia hybridilämmitysvaihtoehtoja alueemme rakennuskohteisiin sekä etsimme aktiivisesti kohteita kulutusjouston piiriin, jolloin huippukulutuksen aikaista öljynkäyttöä voidaan vähentää.
  • Kaksisuuntainen kaukolämpö muodostaa alustan tulevaisuudessa lämmönenergiavirtojen hyödyntämisen kiertotalousperiaatteen mukaisesti. Kaksisuuntaisen kaukolämmön ostohinnat on julkaistu 2020 Joensuuhun, Iisalmeen ja Pieksämäelle. Neuvottelemme useiden potentiaalisten tuottajien kanssa.
  • Sähköverkon mittavat säävarmuusinvestoinnit ratkaisevat samalla alueen teollisuuden ja mm sähköisen liikenteen sähköistymishaastetta osaltaan.
  • Päästöttömien muiden energiatuotantomuotojen vastuullisuusteot tuovat hyväksyntää ja tukevat diversiteettiä luonnossa. Mm. johtoalueiden muokkaus pölyttäjille, kalatiet ns. Nilsiän reitille Juankoskelle ja Karjalankoskelle v. 2021 tehdyt mäti-istutukset Laaja- ja Huutokoskelle.
  • Ja laajemmin osaltamme energia-alan hiilineutraalisuuskartan toimet.

Lisätietoja

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
etunimi.sukunimi@savonvoima.fi

Ari Holopainen
Markkinointipäällikkö, Savon Voima Oyj
etunimi.sukunimi@savonvoima.fi


Jaa julkaisu