mukana yhteisellä polulla

Savonia-ammattikorkeakoulu mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan ja maakunnan yhteisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Hiilineutraalin Pohjois-Savon ilmastotyön Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Kestävän kasvun kumppani ja osaamisen varmistaja elinkeinojen murroksessa

Savonian strategia 2021-2024 asettaa kestävän kehityksen linjaukset koko toiminnalle. Strategia tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) toteutumista, ilmastonmuutokseen sopeutumista (Pariisin 2015 ilmastosopimus toteuttamissopimuksineen) ja katastrofiriskien vähentämistä (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030). Strategian läpileikkaavana teemana on Human Security (inhimillinen turvallisuus). Tämä viitekehys on Savonian vaikuttavuuden perusta.

Pohjois-Savossa on erittäin hyvät edellytykset toteuttaa ilmastonmuutoksen hillintää, edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä rakentaa ilmastonmuutoksen vaikutusten varautumiseen uutta yhteistyötä. Keväällä 2021 julkaistu Pohjois-Savon ilmastotiekartta toimii erinomaisena yhteistyön foorumina ja siinä kuvataan yhteisesti sovitut ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tavoitteet ja painopisteet maakunnassa. Savonia osallistuu tiekartan kehittämiseen ja toteuttamiseen vahvistamalla kestävän kehityksen osaamista koulutuksessa sekä suuntaamalla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä ilmastotoimiin.

Savonian ja yhteistyökumppaneiden ilmastotoimilla vahvistetaan alueen hyvinvoinnin ja talouden kehittymistä. Savonia esimerkiksi kehittää maa- ja metsätalouden uusiutumista, luo vesi- ja ruokaturvallisuutta muuttuvassa ilmastossa, vauhdittaa kone- ja energiateollisuuden siirtymistä fossiilisten polttoaineiden käytöstä kohti hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa, nopeuttaa kiertotalouden uusien liiketoimintamallien syntymistä niin biotaloudessa kuin tekstiili- ja muotialalla, vahvistaa alueen sopeutumista sään ääri-ilmiöihin lisäämällä ilmastoturvallisuutta sekä edistää sosiaali- ja terveysalan varautumista ilmastonmuutokseen verkostotyöllä.

Savonia tekee myös aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä ilmastotyön kehittämiseksi esimerkiksi EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmissa.

Lisätietoja

Mikko Vuoristo
Vararehtori
mikko.vuoristo(at)savonia.fi


Jaa julkaisu