mukana yhteisellä polulla

Savon koulutuskuntayhtymä mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Savon koulutuskuntayhtymä – kestävän tulevaisuuden tekijä

Savon koulutuskuntayhtymässä olemme tehneet kestävän kehityksen edistämistä järjestelmällisesti jo reilun 15 vuoden ajan. Olemme kehittäneet opetusta, arkitoimintoja, toimintakulttuuria ja johtamista.

Vuonna 2019 vahvistetussa strategiassa kestävyys ja vastuullisuus nostettiin keskiöön. Visiomme on olla kestävän tulevaisuuden tekijä. Toteutamme strategiaa mm. tarjoamalla opiskelijoillemme tiedot ja taidot toimia alansa vastuullisina ammattilaisina, kehittämällä alueemme työelämää sekä oman toimintaamme vastuullisuutta. Haluamme olla ympäristötyössä rohkea edelläkävijä ja tulevaisuuden tekijä.

Ympäristöosaamista opiskelijoille ja työpaikoille

Ammatillinen koulutus on jo lähtökohtaisesti tulevaisuuden tekemistä. Koulutuksen kautta vaikutamme siihen, millaista osaamista alueemme yrityksiin ja työpaikkoihin valmistuvien opiskelijoiden myötä siirtyy.

Opetuksessa tavoitteena on vahvistaa tietoa ja ymmärrystä kestävyyshaasteista sekä opettaa vastuullisia käytäntöjä ja toimintatapoja. Olemme laatineet yhdeksälle alalle ympäristövastuullisuuden osaamislupaukset, joiden avulla konkretisoidaan sekä opiskelijoille että työpaikoille, mitä oman alan ympäristöosaamista meiltä valmistuvilla opiskelijoilla on.

Tarjoamme tukea Pohjois-Savon alueen organisaatioiden ympäristötyöhön. Olemme mm. neuvoneet ympäristöjärjestelmien rakentamista, ohjanneet ympäristövaikutusten tunnistamista ja arviointia, kehittäneet hankintojen ja alihankintojen vastuullisuutta, kouluttaneet henkilöstöä ympäristöasioissa sekä kehittäneet jätehuoltoa.

Kestävää rakentamista

Sakkyssa on tehty ja tekeillä useita isoja rakennushankkeita eri kampuksilla. Rakennuksissa olemme halunneet ottaa huomioon ympäristövastuullisuuden koko elinkaaren aikana sekä varmistaa terveellisen ja turvallisen työ- ja opiskeluympäristön. Kuntayhtymässä on tehty linjaus, että kaikessa rakentamisessa noudatetaan Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin kriteerejä.

Samalla kun uusia kampuksia rakennetaan, poistuu käytöstä paljon vanhaa irtaimistoa ja monia vanhoja rakennuksia puretaan. Olemme halunneet varmistaa, että vanhalle, käyttökelpoiselle irtaimistolle löydettäisiin vielä mahdollisuuksien mukaan käyttöä meillä tai muualla ja että myös rakennusten purkumateriaali saataisiin uusiokäyttöön. Tätä tehtävää varten Sakkyyn pestattiin ilmeisesti Suomen ensimmäinen kiertotalouskoordinaattori.

Ympäristövastuullisuus arjessa

Yksi esimerkki ympäristövastuullisista arkikäytännöistä on ravintolapalveluillemme myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Ravintolapalveluiden ympäristövastuullisuus näkyy mm. keittiöiden energiatehokkaissa käytännöissä, ruokahävikin ennaltaehkäisyssä, ympäristöystävällisessä siivouksessa ja luomu- ja lähiruokahankinnoissa.

Tällä hetkellä kehittämistyötä tehdään hankintojen vastuullisuuden parantamiseksi. Henkilöstöstä kootut ryhmät suunnittelevat asiantuntijoiden avustuksella vastuullisuuden hankintavaatimuksia tuleviin hankintoihin. Omien hankintojemme lisäksi pyrimme hankintayhteistyön kautta vaikuttamaan laajemminkin alueemme julkisten hankintojen vastuullisuusvaatimuksiin. Volyymiltaan suuret julkiset hankinnat voivat parhaimmillaan toimia alueen yrityksille kestävyyden kirittäjinä.

Lisäksi olemme laskemassa toimintamme hiilijalanjälkeä. Tavoitteena on selvittää toimintamme ilmastovaikutukset sekä seurata kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia.

Lisätietoja

Heikki Helve
Kuntayhtymän johtaja
heikki.helve(at)sakky.fi


Jaa julkaisu