mukana yhteisellä polulla

Savon koulutuskuntayhtymä mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Savon koulutuskuntayhtymä – kestävän tulevaisuuden tekijä

Savon koulutuskuntayhtymässä (Sakky) olemme tehneet kestävän kehityksen edistämistä järjestelmällisesti koko toimintamme ajan eli lähes 20 vuotta. Olemme kehittäneet opetusta, arkitoimintoja, toimintakulttuuria ja johtamista.

Visiomme on olla kestävän tulevaisuuden tekijä. Tarjoamme opiskelijoillemme viimeisimmät tiedot ja taidot toimia alansa vastuullisina ammattilaisin vahvistaen oman toimintaamme vastuullisuutta. Haluamme olla ympäristötyössä rohkea edelläkävijä ja tulevaisuuden tekijä vahvistamalla omaa toimintaamme vastuullisuuden edelläkävijänä.

Ympäristöosaamista opiskelijoille ja työpaikoille

Ammatillinen koulutus on tulevaisuuden tekemistä. Koulutuksen kautta vaikutamme siihen, millaista osaamista alueemme yrityksiin ja työpaikkoihin valmistuvien opiskelijoiden myötä siirtyy. Opetuksen avulla vahvistamme tietoa ja ymmärrystä kestävyyshaasteista sekä edistämme vastuullisia käytäntöjä ja toimintatapoja. Olemme laatineet kaikille koulutusaloille ympäristövastuullisuuden osaamislupaukset, joiden avulla konkretisoidaan sekä opiskelijoille että työpaikoille, mitä oman alan ympäristöosaamista meiltä valmistuvilla opiskelijoilla on. Toimintamme on ulkopuolisen toimijan arvioimaa. Hyödynnämme kestävän kehityksen arvioinnissa OKKA-säätiön kestävän tulevaisuuden indikaattoreita ja Sakkylle on myönnetty oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti.

Edistämme aktiivisesti työelämän ympäristövastuullisuutta mm. täydennyskoulutusten, hankkeiden ja kehittämispalveluiden avulla. Olemme mm. neuvoneet ympäristöjärjestelmien rakentamista, ohjanneet ympäristövaikutusten tunnistamista ja arviointia, kehittäneet hankintojen ja alihankintojen vastuullisuutta, kouluttaneet henkilöstöä ympäristöasioissa sekä kehittäneet jätehuoltoa. Olemme mukana niin alueellisessa kuin valtakunnallisessakin kehittämistyössä työelämän vastuullisuuden lisäämiseksi.

Kestävää rakentamista ja vastuullisia hankintoja

Sakkyssa on toteutettu useita isoja rakennushankkeita kaikilla kampuksillamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Rakennuksissa olemme ottaneet huomioon ympäristövastuullisuuden niiden koko elinkaaren aikana sekä halunneet varmistaa terveellisen ja turvallisen työ- ja opiskeluympäristön. Kuntayhtymässä on tehty linjaus, että kaikessa rakentamisessa noudatetaan Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin kriteerejä. Sakkyn Iisalmen, Varkauden ja Toivalan kampusrakennuksille on jo myönnetty Joutsenmerkki. Kuopion Savilahti tulee sen saamaan, kun loppukatselmus on pidetty.

Rakennushankkeiden lisäksi olemme kehittäneet myös muiden hankintojemme vastuullisuutta. Olemme tehneet ensimmäisenä julkisorganisaationa Ympäristömerkkisitoumuksen, jonka myötä kehitämme edelleen hankintojemme ympäristövastuullisuutta ja sen seurantaa. Toteutimme sisäisen hankintavalmennuksen, jossa laadimme vastuullisuusvaatimuksia useille hankintaryhmille. Omien hankintojemme lisäksi pyrimme hankintayhteistyön kautta vaikuttamaan laajemminkin alueemme julkisten hankintojen vastuullisuusvaatimuksiin. Volyymiltaan suuret julkiset hankinnat voivat parhaimmillaan toimia alueen yrityksille kestävyyden kirittäjinä.

Ympäristövastuullisuus arjessa

Arjen ympäristövastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme. Eräs esimerkki tästä on ravintolapalvelumme, jossa se näkyy mm. keittiöiden energiatehokkaissa käytännöissä, ruokahävikin ennaltaehkäisyssä, ympäristöystävällisessä siivouksessa ja luomu- ja lähiruokahankinnoissa.

Olemme laskeneet toimintamme hiilijalanjälkeä vuodesta 2019 lähtien. Olemme asettaneet tavoitteeksi puolittaa oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöt vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Hiilijalanjälkeämme pienentää mm. siirtyminen uusiin, tila- ja energiatehokkaampiin toimitiloihin, aktiiviset energiatehokkuustoimet, ajoneuvokannan sähköistäminen sekä siirtyminen vihreään, uusiutuvilla tuotettuun sähköön.

Lisätietoja

Heikki Helve
Kuntayhtymän johtaja
heikki.helve(at)sakky.fi


Jaa julkaisu