mukana yhteisellä polulla

SavoGrow mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

SavoGrow muutosagenttina

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on kuuden kunnan yhteinen elinkeino- ja elinvoimayhtiö Pohjois-Savon “villissä lännessä”. Osakaskuntiamme ovat Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto. Alueen kärkitoimialoina ovat elintarvike- ja marjaosaaminen, puu- ja metalliteollisuus sekä palvelut sisältäen matkailun. Elintarvikekehityksessä ja marjaosaamisessa palvelumme ovat valtakunnallisia.

Pohjois-Savon ilmastotiekartalla alueemme on jo hyvällä tiellä: Puolet SavoGrown alueesta on jo hiilinegatiivista, ja muidenkin alueemme kuntien hiilineutraliteetti on jo varsin lähellä!

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n rooli on olla mukana tekemässä ja edistämässä kehitystä, jossa yritykset ja kunnat omaksuvat uusia toimintatapoja, tuotantoja ja tuotteita kohti hiilineutraalimpaa ja resurssiviisaampaa maailmaa. Strategiatasolla olemme sitoutuneet bio- ja kiertotalouden edistämiseen. Olemme laatineet Biotalousohjelman 2020-2025, jossa esitettyjä uusia liiketoimintaideoita pyritään viemään käytäntöön Biokipinä-tiedotushankkeen avulla. Lisäksi olemme tekemässä ilmastosuunnitelmia alueen kunnille, ja meillä on käynnissä marjantuotantoon keskittyviä hankkeita.

Mukana ilmastotiekartassa

SavoGrow on ollut mukana tekemässä Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa, joka luo yhteisen tavoitetilan, jota kohti jokainen yksilö osana edustamiaan organisaatioita voi kulkea. Muutoksiin tarvitaan aina paljon kommunikaatiota, osaamisen lisäämistä ja tavoitetilojen näkyväksi tekemistä. Yhteinen ilmastotiekartta sitouttaa ihmisiä tekemään puheita todeksi.

Nyt työstämme kunnallisia ilmasto-ohjelmia SISU-hankkeessa yhdessä Kuopion seudun, Ylä-Savon, Keski-Savon ja Sisä-Savon kanssa. Tavoitteenamme on saada aikaan kullekin kunnalle sopivat ja sujuvasti toteutettavat sekä mitattavat ilmastotavoitteet. Lisäksi tavoitteena on kannustaa kaikkia kunnissa asuvia ja toimivia ilmastotekoihin.

Ilmastotyö tulee näkymään meillä kuntien ja myös yritysten kehittämistyössä yli toimialarajojen.

SavoGrow on kipinäkone ja me olemme muutosagentteja!

Lisätietoja

Elli Hämynen
Ilmastokoordinaattori
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
040 544 9716
elli.hamynen@savogrow.fi

Anssi Kemppinen
Ilmastokoordinaattori
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
puh. 040 641 6330
anssi.kemppinen@savogrow.fi

Ilmastotyöhön linkittyviä hankkeitamme:

Teksti on päivitetty 30.5.2023


Jaa julkaisu