mukana yhteisellä polulla

SavoGrow mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

SavoGrow muutosagenttina

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on kuuden kunnan yhteinen elinkeino- ja elinvoimayhtiö Pohjois-Savon “villissä lännessä”. Osakaskuntina ovat Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto. Alueen kärkitoimialoina ovat elintarvike- ja marjaosaaminen, puu- ja metalliteollisuus sekä palvelut sisältäen matkailun. Elintarvikekehityksessä ja marjaosaamisessa palvelut ovat valtakunnallisia. Pohjois-Savon ilmastotiekartalla alueemme on jo hyvällä tiellä: Puolet SavoGrown alueesta on jo hiilinegatiivinen, ja muidenkin alueemme kuntien hiilineutraliteetti on jo varsin lähellä!

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n rooli on olla mukana tekemässä ja edistämässä kehitystä, jossa yritykset ja kunnat omaksuvat uusia toimintatapoja, tuotantoja ja tuotteita kohti hiilineutraalimpaa ja resurssiviisaampaa maailmaa. Strategiatasolla olemme sitoutuneet bio- ja kiertotalouden edistämiseen. Olemme laatineet Biotalousohjelman ja olemme tekemässä tällä hetkellä Biotalouden toimenpidesuunnitelmaa, joka konkretisoituu mm. uusien kehittämishankkeiden muodossa. Tällä hetkellä meillä on mm. puurakentamista sekä biokaasua edistävät hankkeet sekä Marjaosaamiskeskuksen työssä ilmastokysymykset ja kestävä maatalous ovat läsnä, esimerkiksi maanparannus- ja kierrätyslannoitekokeiluissa.

Mukana ilmastotiekartassa

SavoGrow haluaa olla mukana tekemässä Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa, joka luo yhteisen tavoitetilan, jota kohti jokainen yksilö osana edustamiaan organisaatioita voi kulkea. Muutoksiin tarvitaan aina paljon kommunikaatiota, osaamisen lisäämistä ja tavoitetilojen näkyväksi tekemistä. Yhteinen ilmastotiekartta sitouttaa ihmisiä tekemään puheita todeksi.

Olemme mukana työpajoissa, joita Hiilineutraali maakunta (HIMA) -hanke järjestää ja lisäksi osallistumme hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn. Ilmastotyö laajasti ajatellen tulee näkymään myös meillä yritysten kehittämistyössä yli toimialarajojen sekä kuntien kehittämistyössä.

SavoGrow on kipinäkone ja me olemme muutosagentteja!

Lisätietoja

Sari Tulila
Elinkeinoasiamies
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
0207 464 640
sari.tulila(at)savogrow.fi


Jaa julkaisu