mukana yhteisellä polulla

ProAgria Itä-Suomi mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Asiantuntijapalvelut apuna vastuullisuudessa

ProAgria Itä-Suomessa lisäämme asiantuntijapalveluillamme asiakkaiden valmiuksia vastuullisen ja ilmastomyönteisen toimintakulttuurin rakentamisessa omassa yrityksessään sekä tuomaan sitä esille kilpailukykyä yritykselle luoden.

Panostamme yhdessä maatalousyrittäjien kanssa maan kasvukunnon kehittämiseen, kestävään kotieläintuotantoon, hiilen sitomiseen sekä kestävien kasvinsuojelun tarpeen mukaisiin menetelmiin sadontuoton ja laadun huomioiden. Edistämme kotieläintilojen hiilisuunnitelmien tekemistä ja niihin sisältyvien kehitystoimenpiteiden toetutumista sekä hiilitaseen kehittymistä hiilineutraaliksi tai hiilipositiiviseksi.

Olemme mukana kehittämässä turvemaiden nurmiviljelyä kestävämmäksi ja jalkauttamassa konkreettisia toimenpiteitä maatalousyrittäjille mm. ennallistamisen ja säätösalaojituksen avulla. Kivennäismaiden hiilivarastojen kasvattaminen parhaiden viljelykäytäntöjen, kerääjäkasvien ja viljelykiertoon panostamalla on osa kehitystoimintaamme sekä aina osa viljelyn suunnitteluamme. Panostamme luomutuotannon kehittämiseen sekä luomun viljelymenetelmien käyttöönottoon laajemmin neuvonnan ja koulutuksen avulla.

Olemme mukana edistämässä biokaasun käyttöönottoa sekä aurinkoenergian käyttöä maatiloilla ja maaseudun yrityksissä sekä maatalouden jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä lämmön ja sähkön tuotannossa sekä liikenteen polttoaineena.

Asiakkaiden maankäytön ja viljelyn suunnittelussa tuomme esille vajaatuottoisten, viljelyyn kelpaamattomien muut maankäytön mahdollisuudet kuten metsityksen.

Olemme mukana kehittämässä toimialaa uusien tuotantomuotojen osalta sekä biomassojen tuotannossa esimerkiksi kuitukasvien osalta.

Olemme omassa toiminnassamme tehostaneet resurssiemme käyttöä siirtymällä vahvasti sähköisiin tapaamisiin ja siirtämällä dokumenttien arkistoinnin sähköiseen järjestelmään. Toimistotilojamme kehitämme tiloiltaan tiiviimmiksi erilaiset työtilat ja rauhallisen työskentelyn turvaten.

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset mukana edistämässä arjen ilmastotekoja

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten toiminnassa kokeilemme uusien liiketoimintamalleja ympäristöyrittäjyyden edistämisessä: mm. biomassan ja muiden ympäristönhoidon sivuvirtojen hyötykäyttöön sekä raivaus- ja niittojätteen jalostamiseen ja käyttöön rakennus- tai käsityömateriaalina.

Kuluttajia, yhdistyksiä ja yrityksiä kannustetaan neuvonnalla arjen ilmastotekoihin mm. neuvomalla hyödyntämään luonnontuotteita, lähituotteita ja -palveluja sekä ottamaan ympäristöasiat huomioon hankinnoissa ja tehostamaan kierrätystä.

Ravintoloita ja kuluttajia kannustetaan neuvonnalla käyttämään lähiruokaa esim. REKO-toimintaa edistämällä sekä käyttämään kasviksia ja luonnontuotteita sekä vähentämään ruokahävikkiä

Tuomme esille luonnon monimuotoisuuden merkitystä sekä selvitetään monimuotoisuuden tilaa kartoituksilla sekä edistetään sitä hoitosuunnitelmilla ja -toimenpiteillä yhdessä maanomistajien, kuntien ja kaupunkien, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Lisätietoja

Katri Kostamo
katri.kostamo(at)proagria.fi
Toimitusjohtaja
ProAgria Itä-Suomi


Jaa julkaisu