energia tutkimus

Pohjois-Savon energiaklusteri

Toteuttajat

Klusterissa on mukana jo 20 yritystä: AII Energy Systems, Andritz Oy, Carbonreuse Finland Oy, Famifarm Oy, Finchcell Oy, FinnEnergia Oy, KPA Unicon Oy, Kuopion Energia Oy, Prefere Resins Finland Oy, Q Power Ltd, Riikinvoima Oy, Savon Voima Oyj, SMA Mineral Oy, SSG Sahala Oy, Stora Enso Oyj, Varkauden tehdas, Sumitomo SHI FW Energia Oy, Suomen Biovoima Oy, U-Cont Oy Ltd, Varkauden Aluelämpö Oy, Wega Group Oy. Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Navitas Kehitys Oy ovat ekosysteemi-hankkeen toteuttajia. Myös uudet yritykset ovat tervetulleita mukaan klusterin toimintaan

Tavoitteet

Pohjois-Savon energiaklusterin tavoitteena on parantaa energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia innovoida, verkostoitua, hyödyntää tutkimuslaitosten palveluita, kehittää tuotteita ja palveluita sekä tuoda alueellista osaamista näkyväksi, jotta yritysten mahdollisuudet menestyä, myös kansainvälisillä markkinoilla, kasvaa.

Lisätietoja

Yritysasiantuntija Katja Niiranen
Navitas Kehitys Oy
etunimi.sukunimi@navitas.fi
puh. 044 7209 395


Jaa julkaisu