energia tutkimus

Pohjois-Savon energiaklusteri

Toteuttajat

Klusterissa on mukana jo 19 yritystä: AII Energy Systems, Andritz Oy, Carbonreuse Finland Oy, Famifarm Oy, Finchcell Oy, FinnEnergia Oy, Kuopion Energia Oy, Prefere Resins Finland Oy, Q Power Ltd, Riikinvoima Oy, Savon Voima Oyj, SMA Mineral Oy, SSG Sahala Oy, Stora Enso Oyj, Varkauden tehdas, Sumitomo SHI FW Energia Oy, Suomen Biovoima Oy, U-Cont Oy Ltd, Varkauden Aluelämpö Oy, Wega Group Oy.

Pohjois-Savon Energiaklusteri -hankkeen päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy ja osahankkeen toteuttajat ovat Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Savon Koulutuskuntayhtymä. Itä-Suomen yliopisto on strateginen kumppani. Myös uudet yritykset ovat tervetulleita mukaan klusterin toimintaan.

Tavoitteet

Pohjois-Savon energiaklusterin tavoitteena on parantaa energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia innovoida, verkostoitua, hyödyntää tutkimuslaitosten palveluita, kehittää tuotteita ja palveluita sekä tuoda alueellista osaamista näkyväksi, jotta yritysten mahdollisuudet menestyä, myös kansainvälisillä markkinoilla, kasvaa.

Lisätietoja

Kirsi Kinnunen
toimialapäällikkö, Pohjois-Savon Energiaklusteri
Navitas Kehitys Oy
kirsi.kinnunen@navitas.fi
puh. 044 794 9704
Jaa julkaisu