mukana yhteisellä polulla

Piirre mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön

Piirre mukana ilmastotyössä

Piirteessä uskomme siihen, että jokaisella yrityksellä, toimialasta riippumatta, on merkitystä ilmastokysymysten ratkaisemisessa.

Piirre aloitti aikoinaan toimintansa piirtämällä kuoseja tekstiiliteollisuuteen erityisesti Kaukoitään. Kuitenkin matkan varrella meillä omistajilla arvomaailma alkoi potkia vastaan, sillä tekstiiliala on yksi saastuttavimmista teollisuuden aloista maailmassa. Siten aloimme miettiä työtämme ja sen merkitystä uudelleen ja muutimme koko liiketoimintamme arvojemme mukaiseksi. Nykyään Piirre tukee ihmisten välistä vuorovaikutusta ja ymmärrystä visuaalisin keinoin. Palvelumme on nykyään siis pääosin aineetonta.

Koska ilmastotyöhön liittyy paljon tietoa, termejä, näkökulmia, kokemuksia ja tunteita, on meillä mahdollisuus tehdä tätä kokonaisuutta omalla visualisointiosaamisellamme näkyväksi ja edistää keskustelua. Kaikki tunteet ja kokemukset aiheesta ovat yhtä tärkeitä ja sallittuja. Visuaalisuuden avulla voimme luoda ymmärrystä myös niistä asioita, joita on vaikea ilmaista ja pukea sanoiksi.

Niiltä osin, kun suunnittelemme asiakkaillemme käsinkosketeltavia tuotteita, pyrimme suunnittelemaan ne niin, että ne tulevat oikeasti käyttöön. Kaikkien hankintojen tarve arvioidaan huolella ja mitään tuotteita emme pidä varastossa, vaan teemme tilaukset aina tarpeen mukaan.

Myös digitaaliset ratkaisut ovat jatkuvasti suuremmassa roolissa yrityksemme toiminnassa, mikä osaltaan laskee hiilidioksidipäästöjen määrää. Olemme kehittäneet palveluamme siten, että se on mahdollista toteuttaa ilman kasvokkaisia tapaamisia, jolloin välitetään matkustuksesta aiheutuvia päästöjä. Työntekijämme saavat tehdä työtä myös etänä, jolloin tarve työmatkoille vähenee. Arkemme siis koostuu lukuisista pienistä valinnoista, joilla on isossa kuvassa merkitystä.

Olemme mukana ilmastotyössä, sillä haluamme jatkuvasti kehittää uusia ratkaisuja kestävän tulevaisuuden luomiseen. Muutos tehdään yhteistyöllä!

Lisätietoja

Mirva Jäntti
mirva.jantti(at)piirre.com
044 237 2736


Jaa julkaisu