mukana yhteisellä polulla

Piirre mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön

Piirre mukana ilmastotyössä

Me Piirteessä koemme tärkeänä, että olemme mukana ilmastotyötä edistävässä verkostossa. Organisaatioilta, yrityksiltä ja erilaisilta toimijoilta odotetaan ja vaaditaan tänä päivänä omaa panosta ilmastokysymysten ratkaisemiseen. Uskomme, että jokaisen roolilla toimialasta riippumatta on merkitystä yhteisen työn hyväksi.

Piirre toimii visuaalisen muotoilun kumppanina organisaatioille, jotka haluavat edistää omassa kulttuurissaan, toiminnassaan ja viestinnässään ilmastovastuullisuutta. Kun yhteiseen hiileen halutaan puhaltaa koko porukalla, on tärkeää kutsua kaikkia osallistumaan asian käsittelyyn. Osallistavilla muotoilun menetelmillä voidaan tehdä näkyväksi esimerkiksi yhteinen ilmastovastuullisuuden huomioiva visio, sitä toteuttava strategia, erilaiset roolit ja konkreettiset askelmerkit. Monimutkaisia termejä, käsitteitä, näkökulmia, kokemuksia ja tunteita on tärkeä konkretisoida omalta kohdalta. Tällöin niistä saa merkityksellisen pohjan innostavalle viestinnälle. Uskomme innostuksen ja tarinallisuuden voimaan myös ilmastotyön viestinnässä – aina on mahdollisuus vaikuttaa ja saada tekemiseen oma uniikki kulttuuri näkyviin.

Tehdään vastuullisuustyön tärkeimmät asiat sellaiseen muotoon, että mummokin ymmärtää!

Lisätietoja

Jenni Pääkkönen
jenni.paakkonen(at)piirre.com
044 237 2736

Teksti on päivitetty 1.6.2023


Jaa julkaisu