ilmastoteot mukana yhteisellä polulla

Niiralan Kulma mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen – yhteinen asiamme

Ympäristövastuullisuus on tärkeä osa kaikkea Niiralan Kulman toimintaa ja olemme tehneet pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi asuinkiinteistöissä. Yhtiö on mukana Kuopion kaupungin strategian mukaisessa Resurssiviisas Kuopio -ohjelmassa. Saimme Viksu-Kuopio -tunnuksen vuonna 2019.

Asuminen on yksi yksittäisen ihmisen merkittävimmistä kasvihuonepäästöjen aiheuttajista. Niiralan Kulma vuokranantajana kantaa vastuuta ilmastosta, ja pyrkii ratkaisuillaan mahdollistamaan ympäristöystävällisemmän asumisen kaikille asukkailleen. Kokeilemme ja otamme käyttöön koko ajan kehittyviä teknisiä ratkaisuja, joiden avulla ympäristökuormituksemme pienenee.

Mitä olemme konkreettisesti tehneet ilmastoystävällisemmän Niiralan Kulman puolesta?

 • Olemme siirtyneet käyttämään hiilidioksidivapaata Vihreää sähköä (100% uusiutuvaa energiaa) kiinteistösähkössä.
 • Olemme ottaneet käyttöön ilmavesipumppuja korvaamaan öljyenergiaa.
 • Olemme ottaneet käyttöön Leanheat -energiatehokkuusjärjestelmän osassa kiinteistöjämme.
 •  Uudiskohteissa hyödynnämme aurinkoenergiaa sähköntuotannossa.
 • Maalämmön käyttöä on lisätty uudiskohteissa.
 • Olemme ottaneet käyttöön lämmön talteenottolaitteistoja.
 • Rakennamme latauspisteitä sähköautoille.
 • Vähennämme henkilökunnan ajosuoritteita ja mahdollistamme yhteisliikennöintiä.
 • Henkilökunnalla on käytössä hybridiauto ja yhteiskäytössä sähköavusteinen polkupyörä.
 • Olemme jatkuvasti kehittäneet lämmön, sähkön ja veden kulutusseurantajärjestelmiä ja rakentaneet tapoja kiinteistöjen etähallintaan. Esimerkiksi osassa kiinteistöjämme asuntojen lämpötiloja voidaan tarkkailla ja säätää etänä.
 • Sähköisiä palvelumahdollisuuksiamme kehitetään ja otetaan käyttöön yhä laajemmin.

Ole sinäkin meidän kanssamme mukana yhteiselle tiellä rakentamassa hiilineutraalia Kuopiota!

Lisätietoja

Joni Mäenpää
joni.maenpaa(at)niiralankulma.fi
Palvelupäällikkö, asukasisännöinti
Niiralan Kulma


Jaa julkaisu