mukana yhteisellä polulla

MTK Pohjois-Savo mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Tunnus, jossa lukee mukana yhteisellä polulla, Hiilineutraali Pohjois-Savo

Viljelijät mukana hiilensidontatyössä

Maatalous on ainoa toimiala metsätalouden ohella, joka voi sitoa hiilidioksidia. Suomen päästöistä raportoidaan neljännes maataloudelle ja 75 % maatalouden päästöistä on lähtöisin maaperästä. Siksi viljelijöiden työ hiilensidonnan edistämiseksi on erittäin tärkeää. Kivennäismailla on mahdollista sitoa hiiltä maaperään ja turvemaiden päästöjä voidaan alentaa oikeilla viljelytekniikoilla. 

Mitä me MTK Pohjois-Savossa teemme viljelyn vähähiilisyyden edistämiseksi?

  • Jaamme tietoa viljelijöille keinoista sitoa maaperään enemmän hiiltä ja alentaa päästöjä. Kannustamme viljelijöitä myös koulutuksiin. 
  • Kannustamme viljelijöitä kertomaan, mitä he tekevät hiilensidonnan edistämiseksi omilla tiloillaan. 
  • Jaamme tietoa viljelijöiden tekemästä ilmastotyöstä yhteistyöverkostossamme ja medialle. 
  • Olemme mukana mahdollistamassa tilatason hiilitaselaskennan toteutumisen pohjoissavolaisilla maa- ja metsätiloilla.
  • Vaikutamme yhteistyöverkostossamme, jotta uudet hiilensidontamenetelmät  ja energiaratkaisut  – mm. biokaasua nurmesta ja lannasta sekä lisää aurinkoenergiaa – saavat lisää kokeilurahoitusta tutkijoille ja maatiloilla Pohjois-Savossa. 
  • Vaikutamme päättäjiin, jotta uusiutuvien energialähteiden verokohtelu on sellainen, joka kannustaa viljelijöitä valitsemaan uusiutuvan vaihtoehdon fossiilisen sijaan. 

Lisätietoja 

Jari Kauhanen
Toiminnanjohtaja
MTK Pohjois-Savo
jari.kauhanen(at)mtk.fi


Jaa julkaisu