mukana yhteisellä polulla

Luonnonvarakeskus mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta

Lukessa visioimme uusiutuvista luonnonvaroista hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta. Lukessa työskentelevät tutkijat ja asiantuntijat tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Tavoittelemme yhteistyössä biotaloudelle rakentuvaa yhteiskuntaa.

Luonnonvarojen kestävä käyttö vaatii erityisesti tietotaidon ja uusien liiketoimintamallien kehittymistä ja tiivistä yhteistyötä. Luonnonvarakeskus kokoaa yhteen luonnonvarojen sekä vastuullisen ruoantuotannon osaajat. Tämä tekee meistä yhden maailman monitieteellisimmistä alan tutkimuskeskuksista.

Viranomaistehtäviä ja yhteistyötä

Lukella on lisäksi lakisääteisiä viranomaistehtäviä, kuten luonnonvarojen seurannat, varmennettu taimituotanto, torjunta-aineiden tarkastus, geenivarojen säilytys, kasvihuonekaasujen laskenta, luonnonvarapolitiikan tuki ja Suomen virallisten ruoka- ja luonnonvaratilastojen tuotanto.
Pohjois-Savossa Lukella on kaksi merkittävää tutkimuskeskittymää.

Suonenjoella tutkitaan metsätaloutta siemenestä ensiharvennukseen sekä marjatuotantoa. Maaningalla kehitetään edelleen entistä vahvempaa infrakeskittymää kestävän maatalouden tutkimukseen sisältäen vahvasti ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Pohjoissavolaiset tutkijat ja asiantuntijat ovat kiinteästi kytköksissä Luken valtakunnallisiin ja osin myös globaaleihin aktiviteetteihin. Samoin Luke on tukemassa pohjoissavolaisia tarpeita.

Lukessa on useita projekteja, jotka tähtäävät kokonaisuutena ilmastonmuutoksen hillintään, vähähiilisyyteen, energiatehokkuuteen ja kiertotalouden ratkaisuihin sekä kaupungeissa että maaseudulla. Käytännön ratkaisujen ja hyvien käytänteiden levittämisen lisäksi Luke järjestää seminaareja, koulutuksia ja tiedonvaihtotilaisuuksia ja on aktiivisesti mukana erilaisissa yhteistyöverkostoissa kuten Hiilineutraali Pohjois-Savo.

Luke nojaa vahvasti laaja-alaiseen yhteistyöhön ja on valmis ratkaisemaan meille kaikille yhteisiä ongelmia.

Lisätietoa

Mikko Järvinen
Ryhmäpäällikkö, Luonnonvarakeskus
mikko.jarvinen[at]luke.fi

Luke Kuopion Maaningan toimipaikka

Facebook
https://www.facebook.com/LukeMaaninka


Jaa julkaisu