mukana yhteisellä polulla

Leppävirran kunta mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Leppävirta on hiilineutraali kunta

Leppävirta on saaristo sisämaassa, sillä rantaviivaa on peräti 225 metriä asukasta kohden. Siksi on luonnollista, että Leppävirta osallistuu ilmastotiekartan tekoon ja on kantamassa omaa osaansa Suomen luonnon hyvinvoinnista. Hiilineutraalisuus ja ympäristöarvot ovat olleet Leppävirran kantavia teemoja jo usean vuoden ajan ja ne on kirjattu kunnan strategiaan.

Leppävirta on mukana myös KESTO-hankkeessa (Kestosavo.fi). Hankkeen toimesta laaditaan seudulliset ilmasto-ohjelmat ja kuntakohtaiset ilmaston toimintasuunnitelmat. Pohjois-Savon liiton hiilitaseraportin (Foresavo.fi) mukaan Leppävirta on kasvihuonekaasuneutraali kunta.

Vihreän energian tekoja

Leppävirralla on meneillään useita hankkeita vähähiiliseen energiantuotantoon liittyen. Olemme tekemässä merkittävää panostusta Vokkolan alueella hukkalämpöjen hyödyntämisen suhteen. Alueella sijaitsee Vesileppiksen kylpylä-hotelli, jäähalli, hiihtoputki sekä monitoimi-areena. Hankkeella tavoitellaan päästöjen vähennyksen lisäksi myös taloudellisia hyötyjä. Investointien myötä energiaa pystytään säästämään noin 50 omakotitalon vuotuisen lämmitystarpeen verran.

Vuonna 2018 valmistunut 350 oppilaan Leppäkertun koulu on vihreä edelläkävijä, jossa lämmitys toteutettiin maalämmöllä ja energiatehokkuutta hallitaan nykyaikaisella kiinteistöautomaatiolla. Lisäksi kunnassa ja sen tytäryhtiöissä on toteutettu pitkäjänteisesti lukuisia muita pienempiä energiainvestointeja.

Pohjois-Savon ensimmäiset tuulivoimalat nousivat horisonttiin Leppävirran Saahkarlahteen vuonna 2017. Saahkarlahdessa tuotetaan vuositasolla vihreää sähköä 1500 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin. Tuulivoimaa ollaan kaavoittamassa lisää kunnan alueelle lähivuosina. Suunnitteilla olevan tuulipuiston teho toteutuessaan olisi noin 4 kertainen Saahkarlahden tehoon verrattuna.

Olemme ylpeitä myös siitä, että kunnassa kehitetään ja valmistetaan ympäristöystävällisiä energiatekniikkaan liittyviä laitteita. Leppävirtalaiset Gebwell ja Högfors GST ovat alan johtavia toimijoita Skandinavian markkinoilla.

Riikinnevan alueelle ollaan kehittämässä uutta kiertotalouden yrityskeskittymää. Jo toimivien yritysten rinnalle on kehitteillä useita uusia liiketoimintakonsepteja. Alueella toimiva Riikinvoima Oy huolehtii Itä-Suomen alueelta kerättävien jätteiden poltosta. Syntyvä lämpöenergia johdetaan Varkauden kaupungin aluelämmön käyttöön ja vastaa yli 11 000 omakotitalon energian kulutusta.

Lisätietoja

Matti Raatikainen
Kunnanjohtaja, Leppävirta
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi


Jaa julkaisu