klusterit

Kuopio Water Cluster

Kuopio Water Cluster edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä vesiosaamisesta, vahvistaa nykyisten yritysten asemaa ja kyvykkyyttä potentiaaliseen kasvuun, houkuttelee alueelle uusia yrityksiä ja tukee alalla toimivien yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy koordinoi Pohjois-Savoon perustettua merkittävää vesiteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskittymää Kuopio Water Clusteria (www.kuopiowatercluster.com). Kuopio Water Cluster edesauttaa uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä vesialan ajankohtaisiin haasteisiin, kuten kaivosteollisuuden ja sellu- ja paperiteollisuuden vedenkäsittelyyn sekä vesihuollon digitalisaatioon. Ratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa.

Kuopio Water Clusterin innovaatio- ja tuotekehitystoiminnan fokuksessa ovat:

  • Nollapäästö-teollisuus: Vedenkäsittelyteknologioiden, talteenottoprosessien sekä suljettujen vesikiertojen kehittäminen
  • Ympäristö: Vesistöjen ja pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen, maatalouden vesistökuormituksen ja teollisuusvesien hallinta
  • Smart Solutions: Älykkäät vesihuollon ratkaisut

Osaamista sovelletaan erityisesti vesi-intensiivisen teollisuuden, kuten kaivosteollisuuden sekä sellu- ja paperiteollisuuden päästöjen vähentämiseen, yhdyskuntien vesihuoltoon, sekä maatalouden vesistövaikutusten kokonaisvaltaisen hallinnan kehittämiseen. Kuopion Vesiklusterin erityisenä vahvuutena on kyvykkyys kehittää ja testata uusia vesiteknologian sovelluksia käytäntöön sekä laboratorio-olosuhteissa että pilot-mittakaavassa kenttäkohteissa yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa. Tästä on merkittävä etu kehitettäessä veteen liittyviä käsittelyprosesseja sekä uusia sovelluksia esim. teollisuuteen ja vesihuoltoon.

Klusteri muodostaa yhden tiiviin toiminnallisen kokonaisuuden, joka kykenee vastaamaan yhden luukun periaatteella vesialan yritysten tuotekehitys- ja testauspalvelutarpeisiin. Kyse on laaja-alaisesta vesiosaamisen ekosysteemistä, joka kehittää, tuotteistaa ja kokoaa uusia innovaatioita ja ratkaisuja kansainvälisille markkinoille yhteistoiminnassa alalla toimivien yritysten kanssa.

Prosessikaavio Kuopio water cluster toimintamallista
Kuva: Kuopio Water Cluster – vesiosaamista yritysten tuotekehityksen ja veteen liittyvien haasteiden ratkaisemisen tueksi.

Kuopio Water Cluster on saanut ensimmäisenä suomalaisena toimijana EU:n ECCP:n (European Cluster Collaboration Platform) myöntämän virallisen klusteristatuksen keväällä 2020. Tämä mahdollistaa klusterin osallistumisen EU:n laajuisiin klustereille kohdennettuihin rahoitushakuihin ja yhteistyöaktiviteetteihin.

Toteuttajat

Kuopion vesiklusterin keskeisiä toimijoita (perustajajäsenet) ovat: Savonia-ammattikorkeakoulu oy (Savonia), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Geologian tutkimuskeskus (GTK), sekä Luonnonvarakeskus (Luke). Näissä organisaatioissa työskentelee yhteensä reilut 150 vesialan asiantuntijaa sijoittuneena pääosin Savilahden tiedepuistoon Kuopioon. Klusterin käytettävissä on Suomen mittakaavassa ainutlaatuiset laboratoriofasiliteetit ja pilotointilaitteistot testaus- ja tuotekehitystoiminnan toteutukseen. Lisäksi klusteriin on liittynyt 68 organisaatiota (yrityksiä, yhdistyksiä, tutkimusorganisaatioita) jäseniksi.

Lisätietoja

Eero Antikainen
Tutkimus- ja kehityspäällikkö (DI)
Kuopio Water Cluster -koordinaattori
Ympäristötekniikka, Vesiturvallisuus-painoala
Savonia-ammattikorkeakoulu oy
044 785 6325
www.kuopiowatercluster.com


Jaa julkaisu