mukana yhteisellä polulla

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Kuopion kaupungin tytäryhtiönä Kuopaksen toimintaa ilmasto- ja vastuullisuusasioissa ohjaa kaupungin strategian mukaiset tavoitteet mm. jätteettömyyteen, päästöttömyyteen ja energiatehokkuuteen liittyen. Resurssiviisaus on yksi Kuopion kaupunkistrategian päätavoitteista.

Yhtiössä on tehty paljon toimenpiteitä ympäristöystävällisemmän asumisen eteen ja Kuopas aikoo jatkossakin rohkeasti hakea toiminnassaan sellaisia ratkaisuja, joiden avulla asumisen ympäristövaikutuksia ja hiilijalanjälkeä saadaan pienemmäksi. Yhtiön toteuttamat ratkaisut ovat myös saaneet osakseen tunnustusta: Vuonna 2018 Kuopakselle myönnettiin ensimmäisen kerran tuolloin jaettu Vuoden Kiertotalousteko -palkinto. Vuonna 2021 Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä myönsi Kuopakselle Viksu Kuopio -tunnuksen osoituksena ansiokkaasta, vaikuttavasta ja näkyvästä työstä resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämiseksi.

Seuraavassa on listattuna Kuopaksen viime vuosina tekemiä käytännön toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi:

  • Kaikki Kuopaksen käyttämä sähkö- ja lämpöenergia on tuotettu päästöttömästi vuodesta 2019 alkaen.
  • Uusimmat rakennushankkeet (valmistuneet 2021 ja 2022) Puijonlaaksoon ja kaupungin keskustaan on toteutettu korkeimman A-energialuokan passiivitaloina. Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon uusiutuvan energian käyttö, joka toteutetaan mm. aurinkopaneeleilla ja -keräimillä. Hankkeet on rahoitettu Kuntarahoituksen Vihreällä rahoituksella, joka on suunnattu ympäristöystävällisten investointien rahoittamiseen. Myös seuraava suuri rakennushanke, Savilahden hanke, on yhtiön kiinteistöstrategian mukaisesti tarkoitus toteuttaa passiivitaloina.
  • Suuressa osassa kiinteistökantaamme lämmitystä ohjaa huoneistojen sisälämpötiloihin perustuva tekoälyjärjestelmä, joka reagoi lämpötilaan ja säämuutoksiin välittömästi ja ilmoittaa pienistäkin lämmitysjärjestelmän poikkeamista. Samaan järjestelmään on myös liitetty älykäs ilmanvaihdon tehostuksen säätö. Ko. järjestelmän avulla on mahdollista saavuttaa jopa n. 10 % säästö niin kaukolämmön kuin sähkön kulutuksessa vuositasolla.
  • Ns. älykäs lattialämmitys on ollut käytössä uusimpien kohteidemme (Samoilijantie, Ahkiotie, Taivaanpankontie, Minna Canthin katu) kylpyhuoneissa, joita on yhteensä n. 500 kpl. Tekoälyn avulla lattialämmityksen sähkönkulutuksen optimoivan tekniikan käyttö säästää kohteissa sähköä vuositasolla parhaimmillaan n. 15 % verrattuna aikaan ennen ko. investointia.
  • Kuopaksen asukkaille on ollut tarjolla yhteiskäyttöinen sähköauto. Sähköautoja on tarkoitus ottaa vuoden 2023 aikana käyttöön yhteensä 3 kappaletta.
  • Yhtiön omistama ajoneuvokanta on sähköistetty täysin vuonna 2023.
  • Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitettiin vuoden 2022 lopussa ja järjestelmä on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2023 aikana. Ympäristövaikutuksia on pyritty vähentämään osana organisaation strategiaa jo vuosien ajan ja Ekokompassi -sertifikaatin myötä ympäristövastuun toteuttamisesta tulee entistä jäsennellympi kokonaisuus organisaatiossa. Lisäksi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän yhteydessä rakennetaan Kuopaksen ympäristöohjelma, minkä myötä järjestelmä toimii myös ympäristöjohtamisen työkaluna.
  • Yhtiössä on toteutettu hiilijalanjäljen laskenta, jota päivitetään vuosittain. Laskentaan on sisällytetty GHG Protocol -ohjeistuksen mukaisesti suorat ja epäsuorat päästöt (scope 1-3). Laskentaprojektin myötä yhtiö on saanut selkeän kuvan oman toimintansa ilmastopäästöistä, niiden suuruudesta sekä päästöjen jakautumisesta toiminnoittain.

Lisätietoja

Aku Taira
Toimitusjohtaja, Kuopion Opiskelija-asunnot Oy
etunimi.sukunimi@kuopas.fi

Teksti on päivitetty 1.6.2023


Jaa julkaisu