ilmastonmuutos metsäkeskus metsätalous varautuminen

Kestävää metsätaloutta muuttuvassa ilmastossa -hanke

Toteuttajat ja toteutusaika

Suomen Metsäkeskus
1.10.2021-30.6.2023

Budjetti ja rahoitus

Budjetti: 133 235,00 €
Rahoitus: Maaseuturahasto ja Suomen Metsäkeskus

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tehtävänä on auttaa metsänomistajia, metsätalouden palveluntuottajia ja muita alan toimijoita varautumaan muuttuviin olosuhteisiin ja vahvistamaan Pohjois-Savon alueen metsien hiilensidontakykyä ja ilmastokestävyyttä:

  • lisäämällä tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsän kasvuun ja terveyteen ja kehittämällä käytännön valmiuksia parantaa metsien ilmastokestävyyttä ja sopeutumista uusiin olosuhteisiin,
  • tarjoamalla käytännön keinoja metsien hiilensidontakyvyn vahvistamiseen,
  • lisäämällä tietoisuutta puupohjaisten tuotteiden ja bioenergian merkityksestä hiilen sitojana ja fossiilisten vaihtoehtojen korvaajana,
  • edistämällä digitaalisen metsävaratiedon tunnettuutta ja hyödyntämistä metsänomistajan päätöksenteossa,
  • edistämällä alan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä.

Toimenpiteet

Hankkeessa kootaan ajantasaista, tutkittua tietoa aihepiirin eri teemoista ja välitetään sitä kohderyhmälle järjestämällä käytännönläheisiä infotilaisuuksia, tietoiskuja, seminaareja, webinaareja ja maasto- ja yritystilaisuuksia sekä julkaisemalla infomateriaaleja.

Lisätietoja:

Heidi Tanskanen
Projektipäällikkö
p. 050 5967020
heidi.tanskanen@metsakeskus.fi


Jaa julkaisu