aurinkoenergia datakeskus Green tech Joroinen matkailu

Joroinen – vihreän teknologian ja kestävän matkailun edelläkävijä

Toteuttaja ja toteutusaika

Toteuttaja: Joroisten kunta
Hankeaika: 15.8.2022 – 31.12.2023

Rahoitus

Rahoitus: Pohjois-Savon liitto, EAKR-rahoitus
Budjetti: 187 500 €, josta EAKR- ja valtion rahoitus 80 % ja Joroisten kunnan osuus 20 %

Hankekuvaus

Joroinen – vihreän teknologian ja kestävän matkailun edelläkävijä -hanke sisältää kolme kehittämissuunnitelmaa:

  1. Vt5–satama–lentokenttä–Kotkatharju-alueelle luodaan yhtenäinen kehittämissuunnitelma uuden yritystoiminnan saamiseksi.
  2. Joroisten green tech -alueilla luodaan edellytyksiä aurinkoenergian tuotantoon ja datakeskuksen tuloon.
  3. Lentopaikkaa kehitetään markkinaehtoisen, kevyemmän ja vihreämmän lentotoiminnan aloittamiseksi.

Tarpeet kehittämissuunnitelmille

  • 5-tien risteysaluetta, satamaa, Kotkatharjua ja lentoasemaa on kehitetty yksittäisillä hankkeilla, mutta tarvitaan yhtenäinen kehittämissuunnitelma.
  • 5-tie tuo jo luo, mutta nyt saavutettavuutta ja matkailua halutaan kehittää autoillen, ilmaillen, junaillen ja veneillen – kestävästi.
  • Vauhditetaan yritysten ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia kehittää palveluja ja vihreää teknologiaa.
  • Joroisten kuntastrategiassa 2022-2030 tavoitteena on mm. kehittyä yhteistyössä, kestävä talous huomioiden.
  • Joroisten kunta pyrkii olemaan hiilineutraali v. 2035.

Lisätietoja

Anna Kaasinen
Projektikoordinaattori
p. 044 901 9273
anna.kaasinen(at)joroinen.fi


Jaa julkaisu