mukana yhteisellä polulla

Jätekukko mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Mahdollistamme arjen ilmastotekoja kaikille asiakkaillemme

Jätekukko on 15 kunnan omistama jätehuollon palveluyhtiö, ja luonnollisesti olemme mukana Pohjois-Savon ilmastotyössä. Olemme jo tehneet merkittäviä toimenpiteitä jätehuollosta aiheutuvien ilmastovaikutusten minimoimiseksi, ja tulemme jatkamaan tätä työtä kehittämällä ja kilpailuttamalla palveluitamme vastuullisesti ja ilmastonäkökohdat huomioiden. Toimimme uusiomateriaalien hyödyntämisen mahdollistajana ja esimerkkinä. Tunnemme ja kannamme vastuumme, sillä tekemämme ratkaisut vaikuttavat paitsi oman toimintamme päästöihin, myös koko toimialueemme asukkaiden mahdollisuuksiin vähentää kotiensa jätehuollosta aiheutuvia ilmastopäästöjä.

Jätekukon ilmastoystävälliset toimenpiteet:

  • Jätekukon toimialueella (Kuopiossa) on jätteenkeräyksessä tällä hetkellä käytössä seitsemän biokaasukäyttöistä jäteautoa. Myös jatkossa jätteenkuljetusurakoiden tarjouspyynnöissä tullaan huomioimaan jätteenkuljetusten ilmastovaikutukset ja kannustamaan ilmastoystävällisiin ratkaisuihin.
  • Jätekeskuksen alueelle on tehty vuosien 2018-2019 aikana kaksi aurinkovoimalaa (9,9kWp ja 99kWp), joilla tuotetaan kesäaikaan jopa 100-prosenttisesti Jätekukon alueella tarvitsema sähkö.
  • Syksyllä 2019 laajennettiin hyötyjätteiden kiinteistökohtainen keräys kaikkiin Jätekukon toimialueen vähintään 300 asukkaan taajamiin. Jätehuoltomääräyksin täsmennettiin keräysvelvoitteita siten, että biojäte ja kartonkipakkaukset on erilliskerättävä kiinteistöiltä, joissa on vähintään 5 asuinhuoneistoa ja muut pakkausjätteet (lasipakkaukset, muovipakkaukset, metalli) kiinteistöiltä, joissa on vähintään 10 asuinhuoneistoa. Jätelain uudistuksen myötä tullee valtakunnalliset keräysvelvoitteet hyötyjakeille, jolloin kiinteistökohtaiset lajittelumahdollisuudet paranevat entisestään.
  • Jätekukko on kehittänyt palveluitaan siihen suuntaan, että jätteiden lajittelu, kierrätys ja neuvonta on mahdollistettu laajemmin aukioloajoin (esim. itsepalvelulajitteluasema ja chat-palvelu). Tulemme edelleen jatkamaan kehitystä tähän suuntaan, että asiakkaat voisivat asioida laajemmin palveluajoin.
  • Jätekukko tekee järjestelmällisesti valistus- ja neuvontatyötä, millä tuetaan toimialueemme asukkaiden valmiutta jätteen määrän vähentämiseen ja oikeaoppiseen lajitteluun. Neuvontoja ja infotilaisuuksia on saatavilla myös etäyhteyksin sekä videomuotoisena, ja lisäksi kouluille on tehty videoihin liittyvä Kahoot-visa. Tämä mahdollistaa myös tulevaisuudessa neuvontaa suuremmalle joukolle yhtä aikaa ja vähentää alueen sisäistä liikkumista.
  • Hyödynnämme uusiomateriaaleja (esim. asfalttimurske, betonimurske ja tuhka) omassa rakentamisessa sekä muussa lähialueiden rakentamisessa. Uusimmat maanrakennuskohteet ovat olleet Sarastuskaari Savilahdessa ja Taivaanpankko. Rakennusjätteistä mm. kipsiä ja kattohuopaa toimitetaan Etelä-Suomeen materiaalihyötykäyttöön.
  • Kaatopaikkakaasun hyötykäyttö kaukolämmön tuotannossa on mahdollistettu aktiivihiileen perustuvan suodattimen ansiosta.
  • Jätekukko on kannustanut asiakkaita sähköiseen laskuun siirtymiseksi (e-lasku, verkkolasku, Kivra). Vuonna 2021 toteutetaan sähköiseen laskuun kannustamiseksi kampanja.
  • Olemme mukana KESTO-hankkeessa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa seudullisia ilmasto-ohjelmia sekä kuntakohtaisia ilmaston toimintasuunnitelmia.

Lisätiedot

Arto Ryhänen
Toimitusjohtaja
arto.ryhanen(at)jatekukko.fi

Kati Malinen
Palvelupäällikkö
kati.malinen(at)jatekukko.fi


Jaa julkaisu