hankkeet ilmastoturvallisuus

Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto

Toteuttajat

Savonia-ammattikorkeakoulu koordinoi sään ääri-ilmiöihin kohdistuvaa
ilmastoturvallisuuden rakennerahastohanketta. Kohteena ovat erityisesti maa ja metsätalousalat. Yhteistyökumppaneina ovat mm. MTK, ProAgria, Metsänhoitoyhdistys Savotta, Itä Suomen yliopisto, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE, Geologian tutkimuskeskus GTK, Kuopion kaupunki ja Pohjois Savon pelastuslaitos sekä yrityksiä eri toimialoilta.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjois-Savon maa ja metsätalouden varautumista ja resilienssikykyä suhteessa sään ääri-ilmiöihin. Hankkeella on oma ilmastoturvallisuuden innovaatioprosessi. Tavoitteena on vaikuttaa myös ihmisten arkeen, inhimilliseen turvallisuuteen kuten vesi-, ruoka- ja terveysturvallisuuteen.

Hankkeessa luodaan Pohjois Savon maa ja metsätalouden elinkeinoja tukeva ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto ja ilmastoturvallisuuden oppimisympäristö. Hanke edistää Pohjois Savon maa- ja metsätaloussektorin ilmastoturvallisuuden osaamisen kautta alan elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämistä ja elinvoimaisuuden edistämistä sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamista.

Lisätietoja

Jyri Wuorisalo
TKI asiantuntija, liiketalous
Savonia-ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@savonia.fi
https://ilmastoturvallisuus.savonia.fi
Hanke-esittely materiaalipankissa

Kuva: Jyri Wuorisalo


Jaa julkaisu