ilmastokriisi ilmastoturvallisuus sopeutuminen

Ilmastokriisi – alueellinen sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Toteuttaja ja toteutusaika

Hankkeen toteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu.
Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2023-31.5.2025.

Rahoitus

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke.
Budjetti: 390 539 €

Hankkeen tiivistelmä

Hanke kohdistuu ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen. Erityistavoitteessa tavoitellaan aktiivista varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kielteisten vaikutusten ennakointia ja vähentämistä sekä myönteisten vaikutusten luomiin mahdollisuuksiin tarttumista. Sopeutuminen on ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien toimien rinnalla välttämätöntä. Yhteiskunnan yleisesti hyvästä varautumisen tasosta huolimatta alueet, elinkeinot ja väestöryhmät ovat haavoittuvia ja alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Hankkeessa myös kansainvälistymistä tukevia toimenpiteitä, joilla voi olla alueen TKI-toimijoille ja yrityksille hyötyä hankkeen päätyttyä. Hankkeen kautta saadaan alueellista turvallisuuden tila (ATT) -mallia vietyä eteenpäin yhdessä alueen viranomaisten, elinkeinoelämän ja TKI-toimijoiden kanssa. Hankkeen kautta tuodaan sidosryhmille tukea kehittää toimintaa ilmaston muutokseen sopeutumiseen ja vastuullisesta yritystoiminnasta viestimiseen.

Toimenpiteissä tuodaan yhteen alueelliset muut toimijat ja hankkeet yhteiskehittämisen menetelmien kautta, kehitetään yrityksille menetelmiä riskienhallintaan, kehitetään ilmastoviestinnän tapoja toimialojen tarpeisiin ja rakennetaan kansainvälistä yhteistyötä luoden mahdollisuuksia yrityksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä. Hankkeen tulokset juurrutetaan osaksi yhteistyössä Pohjois-Savon kokonaisturvallisuuden klusterin ja Huoltovarmuusorganisaation kanssa Pohjois-Savoon.

Kohderyhmä

Yritykset sekä aluekehittäjät ja kunnat Pohjois-Savossa, joilla on rooli huoltovarmuudessa ja halu lisätä osaamistaan ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja varautumisessa. Lisäksi järjestöt, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja kansalaiset alueella. Myös aluekehittäjät ja valtiolliset yhteistyötahot muualla Suomessa ja Itämeren alueella.

Lisätietoja

Jyri Wuorisalo
TKI-asiantuntija, projektipäällikkö
jyri.wuorisalo(at)savonia.fi
044 785 6914


Jaa julkaisu