Hiilineutraali Pohjois-Savo ilmastotyö Pohjois-Savon ELY-keskus

Hiilineutraali Pohjois-Savo (HIPO) -hanke

Toteuttaja ja toteutusaika

Toteuttaja: Pohjois-Savon ELY-keskus
Hankeaika: 1.11.2021 – 31.12.2023

Rahoitus

Rahoitus: Pohjois-Savon liitto; Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja maakunnan kehittämisrahasto
Budjetti: 464 650 €

Hankekuvaus

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke tukee maakunnallisen ilmastotiekartan toteuttamista ja alueellisten ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamista. Hankkeella jatketaan maakunnallisten toimijoiden sitouttamista ilmastotiekartan toteuttamiseen. Samalla vahvistetaan elinkeinojen kilpailukykyä vihreässä siirtymässä ja kiertotaloudessa. Hankkeen myötä tunnistetaan Pohjois-Savon kiertotalouspotentiaali keskeisimmillä aloilla ja sektoreilla sekä käynnistetään käytännön kiertotalouskokeiluja. Lisäksi hankkeessa selvitetään Pohjois-Savon kuntien toimintaan liittyvät keskeisimmät ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimet. Hankkeella järjestetään maakunnallisen ilmasto- ja kiertotalousverkostojen toimintaa sekä tuetaan Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteutuksen seurantaa sekä ajantasaisen tiedon käyttöä päätöksenteossa. 

Tavoitteet

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeella on kuusi keskeistä tavoitetta: 

 1. Maakunnallisen hiilineutraaliustavoitteen edistäminen ja Pohjois-Savon ilmastotiekartan toimeenpano. 
 1. Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteutuksen seuranta sekä ilmasto- ja kiertotaloustyön vaikuttavuuden seuranta. 
 1. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen Pohjois-Savossa. 
 1. Maakunnallisen kiertotalouspotentiaalin tunnistaminen ja kiertotalouden edistäminen. 
 1. Vaikuttavan alueellisen ilmasto- ja kiertotalousviestinnän toteuttaminen. 
 1. Maakunnallisten toimijoiden ilmasto- ja kiertotalousverkostojen toiminnan tukeminen ja kehittäminen. 

Tulokset

Hankkeen toimenpiteillä saavutettavat keskeisimmät tulokset: 

 1. Maakunnan hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen ja ilmastotiekartan toteuttaminen etenevät. Maakunnallisen ilmastotyön koordinaatiovastuu on selkeästi määritelty ja resursoitu.  
 1. Vakiintunut Pohjois-Savon ilmastotiekartan seuranta- ja raportointijärjestelmä.  
 1. Kuntien keskeisimpien ilmastonmuutokseen liittyvien riskien arviointi on toteutettu ja sopeutumistoimenpiteitä tunnistettu.  
 1. Pohjois-Savon kiertotalouspotentiaali on tunnistettu keskeisillä aloilla ja sektoreilla. 
 1. Uusia kiertotalouden kokeiluja ja/tai toimintamalleja on toteutettu. 
 1. Alueellisen ja ajantasaisen ilmasto- ja kiertotaloustiedon saatavuus keskeisille toimijoille on edelleen parantunut. 
 1. Maakunnallisten toimijoiden ilmasto- ja kiertotalousverkosto on vahvistunut, toiminta vakiintunut sekä verkoston koordinointivastuu määritelty ja resursoitu. Hankkeen myötä on tunnistettu ja otettu käyttöön vaikuttavimmat verkostotyön toimintatavat. 

Lisätietoja

Saara Karkulahti
Projektipäällikkö
saara.karkulahti(at)ely-keskus.fi
p. +358 50 390 2765


Jaa julkaisu