25. tammikuuta

VIHREÄ SIIRTYMÄ – mahdollisuudet pk-yrityksille

Alkaa:
Päättyy:
Paikka: Palvelualan Opisto Kuopion Elisabeth-Salissa, osoitteessa Asemakatu 4, 70100 Kuopio. Voit osallistua joko tulemalla paikan päälle tai etänä Teamsin välityksellä.
Järjestäjä: Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon-hanke

Tapahtuman kuvaus

Millaisia mahdollisuuksia vihreä siirtymä luo ja mistä tulee olla perillä? Tapahtumassa käsiteltäviä aiheita ovat: toimialojen vähähiiliset tiekartat, lupakäsittelyjen etusijamenettely ja energiasiirtymä. Tapahtuman pääkouluttajana toimii Mari Pantsar joka on toiminut mm. Sitran kestävyysratkaisut -teeman johtajana.

Koulutuksen aiheina ovat:

Toimialojen vähähiiliset tiekartat
Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen perusteet: tausta, tarkoitus, tavoitteet
Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen hyöty yksittäisille yrityksille
Ensimmäiset askeleet yrityksen omassa ilmasto- ja ympäristötyössä
Kilpailukykyä ja kansainvälistä menestystä ilmastovastuusta

Lupakäsittelyjen etusijamenettely ja DNSH
Suomen ilmastotavoitteet ja vihreä siirtymä
Vihreän siirtymän tilannekuva
Vihreän siirtymän hyödyt pk-yrityksille
Vastuullisuus vihreässä siirtymässä: Do no significant harm -periaate

Energiasiirtymä
Ilmastokriisi ja energiamurros
Vihreä energiasiirtymä Suomessa
Energiasiirtymän tulevaisuuden näkymät Suomessa
Puhtaan energiatuotannon hyödyt pk-yrityksille

Koulutus järjestetään Palvelualan Opisto Kuopion Elisabeth-Salissa, osoitteessa Asemakatu 4, 70100 Kuopio. Voit osallistua joko tulemalla paikan päälle tai etänä Teamsin välityksellä.

Koulutus on kaikille osallistujille maksuton.

Koulutus on toinen osa hankkeessa järjestettäviä ympäristövastuullisuuskoulutuksia. Koulutuksia koordinoi YSAO.

Tapahtuman linkkejä

Jaa julkaisu