6. syyskuuta

Uusi vastuullisuus -sparraus

Alkaa:
Päättyy:
Paikka: Teams
Järjestäjä: Savonia-ammattikorkeakoulu

Tapahtuman kuvaus

Yrityksiltä on alettu vaatia enemmän vastuullisuutta ja se näkyy konkreettisesti muun muassa julkisissa hankinnoissa, yritysrahoituksessa ja yritystuissa sekä asiakaskäyttäytymisessä. Vastuullisuuden huomiointi oman yrityksen liiketoimintaan on edellytys jatkuvuudelle ja kilpailukyvylle sekä se voi olla myös vaatimus markkinoillepääsyssä.

Vaatimus vastuullisuudesta voi näyttäytyä yrityksen näkökulmasta haasteelliselta, mutta parhaimmassa tapauksessa se toimii kannattavuus- ja kilpailutekijöinä sekä on osa maineenhallintaa. Vastuullinen yritys kykenee ymmärtämään liiketoiminnan yhteiskunnallisen vaikutuksen ja tunnistamaan vastuullisuuden mukana tuomat mahdollisuudet.

Savonia järjestää pohjoissavolaisille yrityksille maksutonta vastuullisuussparrausta vuoden 2022 aikana Uusi vastuullisuus -sparrausohjelmana. Ohjelman tuottaa Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hanke. Yhteistyökumppaneina ovat Toimisto2030 Oy ja Third Rock Finland Oy. Ohjelma perehdyttää uuteen vastuullisuusajatteluun, jonka taustalla ovat globaali kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelma ja luonnonmonimuotoisuuden heikkeneminen. Sparrausohjelmaa on mahdollisuus täydentää Savonian Uusi vastuullisuus -verkkokurssilla, joka on kahden opintopisteen laajuinen.

Sparraus on osa pohjoissavolaisille yrityksille suunnattua Vihreän siirtymän neuvontakokonaisuutta, jota toteuttavat yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu (Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto), Business Kuopio, Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut, Business Center Pohjois-Savo ja Navitas Yrityspalvelut.

Uusi vastuullisuus -sparraus koostuu kahdesta työpajasta. 1. työpaja perehdyttää Agenda2030 -kestävän kehityksen ohjelmaan ja auttaa hahmottamaan oman yrityksen asemointia siinä. Työpajan vetää Toimisto2030 Oy. 2. työpaja antaa konkreettisia ohjeita siitä, miten vastuullisuutta mitataan ja viestitään. Työpajan vetää Third Rock Finland Oy.

Tapahtuman linkkejä

Jaa julkaisu