28. marraskuuta

SysteemiHiili-hankkeen päätösseminaari

Alkaa:
Päättyy:
Paikka: Oikeusministeriön neuvotteluhuone Julkisuus, 1 krs, 110.
Eteläesplanadi 10, Helsinki
Järjestäjä: SysteemiHiili -hanke: Suomen ympäristökeskus ja tutkijoita Lukesta, Itä-Suomen yliopistosta ja Savoniasta.

Tapahtuman kuvaus

Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla – Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä

SysteemiHiili-hankkeessa on tuotettu tietoa ja kehitetty menetelmiä maankäyttösektorin vaikutuksista sekä ilmastoviisaista ja kokonaiskestävistä ratkaisuista. Tietoa voidaan hyödyntää suunnittelussa ja päätöksenteossa kansallisella, alueellisella, valuma-alue- ja paikallisella tasolla.

Seminaari tarjoaa yhteenvedon laajan ja monitieteisen hankkeen keskeisistä tuloksista ja toimintasuosituksista. Tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten hankkeen tuloksia ja hyviä käytäntöjä saadaan vietyä maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon toimijoille.

Hanketta on koordinoinut Suomen ympäristökeskus ja siihen on osallistunut tutkijoita Lukesta, Itä-Suomen yliopistosta ja Savoniasta. Hanke on rahoitettu maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelmasta.

Ohjelma 28.11.2023

12.00 Kahvia ja vapaamuotoista keskustelua
12.30 Avaus ja hankkeen yleisesittely (Mika Marttunen, Syke)
12.40 Tulosten esittelyä

Mahdollisia alustuksia:
• Miten metsien hiilinielut kehittyvät erilaisissa maankäyttö- ja ilmastoskenaarioissa? Virpi Junttila Syke
• Kommenttipuheenvuoro: Hiilitaseskenaarioiden hyödyntäminen alueellisessa ilmastotyössä. Tapio Kettunen, Pohjois-Savon ELY-keskus
• Pintavesien tummumisen eteneminen – miten negatiivista kehitystä voidaan hillitä? Ahti Lepistö ja Laura Härkönen, Syke
• Kommenttipuheenvuoro: N.N.
TAUKO 10 min
• Kuinka paikkatietopohjaisia tarkasteluja voidaan hyödyntää valuma-aluetason vesienhallinta- ja ilmastotarkasteluissa? Miika Kajanus Savonia
• Kommenttipuheenvuoro: Samuli Joensuu, TAPIO
• Maa- ja metsätalouden ilmastotoimenpiteiden hyväksyttävyys ja jalkauttaminen: Minkälaisia asenteita maa- ja metsätilallisilla on ja miten voitaisiin edistää ilmastotoimenpiteiden toteuttamista? Matias Sivonen Itä-Suomen yliopisto
• Kommenttipuheenvuoro: N.N.

14.55 Hankkeen toimintasuositusten esittely ja keskustelu (Mika Marttunen, Syke)
15.30 Tilaisuuden päätös

Koulutuspaikka

Oikeusministeriön neuvotteluhuone Julkisuus, 1 krs, 110.
Eteläesplanadi 10 Helsinki

Kysy lisätietoja

Mika Marttunen, Syke ja Sari Väisänen, Syke

Tapahtuman linkkejä

Jaa julkaisu