15. syyskuuta

Mitä uudistuva kestävyysraportointi vaatii yritystoiminnalta? IFRS Foundationin puheenjohtajan Erkki Liikasen vierailuluento ja paneelikeskustelu

Alkaa:
Päättyy:
Paikka: Snellmania, SN200, Kuopion kampus, Itä-Suomen yliopisto
Järjestäjä: Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos

Tapahtuman kuvaus

Euroopan Unionin uusi kestävyysraportointidirektiivi tuo merkittäviä uudistuksia yritystoiminnan raportointiin vuonna 2024. Direktiivi pyrkii edistämään pääomavirtojen ohjautumista kestäviin sijoituskohteisiin, minkä vuoksi yritystoiminnalta edellytetään kattavampaa, laadukkaampaa ja yhdenmukaista kestävyysraportointia. Direktiivi on osa EU:n Vihreän kehityksen ohjelmaa, joka tavoittelee resurssitehokasta, kilpailukykyistä ja sosiaalisesti oikeudenmukaista talousjärjestelmää. Direktiivi tuo mukanaan myös muutoksia kansalliseen kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin. Miten yritysten ja osuuskuntien tulisi jatkossa raportoida kestävyydestään?

Taloudellisen raportoinnin standardien asettamista valvovan IFRS Foundationin (International Financial Reporting Standards) puheenjohtaja, entinen Suomen Pankin pääjohtaja ja EU-komissaari Erkki Liikanen vierailee Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella 15. syyskuuta ja pitää vierailuluennon kestävyysraportoinnin nykytilanteesta ja vaatimuksista Snellmania-rakennuksen SN200-salissa 15.9.2023 klo 10–11.30.

Vierailuluentoon liittyy paneelikeskustelu, johon osallistuvat Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani, professori Sari Rissanen sekä professorit Mervi NiskanenHanna Lehtimäki, Jussi Kukkonen ja Hannu Ojala kauppatieteiden sekä ympäristö- ja biotieteiden laitokselta. He lähestyvät kestävyysraportointia eri näkökulmista.

Sari Rissanen kertoo yliopiston toimista opetuksen, tutkimuksen ja muun toiminnan kestävyyden haasteiden ratkaisemisessa. Mervi Niskanen tarkastelee kestävyysraportointia rahoitusmarkkinoiden instituutioiden ja instrumenttien näkökulmasta. Hanna Lehtimäki tarkastelee kestävyysraportointia pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta sekä raportoinnin haasteita ja mahdollisuuksia luoda kestävyysnäkökohdat huomioivaa kilpailuetua globaaleissa arvoketjuissa. Jussi Kukkonen painottaa sitä, että direktiivi nostaa yritysten vesivastuuseen liittyvät kysymykset uudelle tasolle kansallisesti ja kansainvälisesti. Hannu Ojala tuo esiin kestävyysraportoinnin ja IFRS-raportoinnin käsitteistön yhteneväisyyksiä ja eroja.

Kaikille avoimen tilaisuuden lopuksi yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä puhujille. Tervetuloa!

Lisätietoja:

Hannu Ojala, professori, kauppatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, hannu.ojala@uef.fi, p. 044 3290604

Tapahtuman linkkejä

Jaa julkaisu